JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Porcí

19/12/2011 - Espanya (MARM)

Aquesta secció s'actualitza setmanalment

L'Enquesta Ramadera elaborada per la Subdirecció General d'Estadística del MARM és un dels principals instruments que té tant l'Administració com els ciutadans per conèixer la ramaderia espanyola. Constitueix un útil indicador de la situació del sector contemplada des de diferents òptiques: cens i classificació productiva, orientació zootècnica, importància en termes absoluts i relatius de cada província, comunitat autònoma i del conjunt del país, així com la nostra posició en el marc de la Unió Europea.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat