JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Cunicultura

07/06/2014 - Noves fórmules per al benestar animal

Veure més informació:

Malgrat que la Comissió Europea de moment no pretengui avançar en normativa específica sobre benestar animal en el sector cunícola, el sector mira de tirar endavant projectes d’estudi sobre les condicions de benestar dels conills en diferents tipus de gàbies.

 

Un estudi proposat per Arantxa Villagrá, investigadora de l’Institut Valencià d’Investigació Agrària (IVIA) proposa treballar quatre línies de treball com són definir i comparar tres sistemes d’allotjament individual amb un sistema d’allotjament en grup, comparar les repercussions econòmiques de cada sistema, avaluar el sistema en grup i testar els sistemes en condicions de camp.

 

Però malgrat que les gàbies siguin l’espai on tenim allotjats els animals i per tant,la repercussió que té les seves dimensions i el tipus d’espai i elements instal·lats en elles, no és ni molt menys l’únic factor a tenir en compte, ni el més important alhora de valorar el benestar animal.

 

En termes generals, pel que fa a requisits de benestar animal s’han de complir diversos aspectes com són:

 

  • Que el personal que estigui a càrrec de la cura i maneig dels animals sigui en número suficient i tingui una capacitat, coneixements i competència professional necessaris i suficients (necessitat de tenir un curs de benestar animal homologat pel DAAM)

 

  • Que es portin a terme periòdicament inspeccions o controls per part del criador o propietari (mínim una vegada al dia), així com que es disposi d’il·luminació apropiada, i d’un espai on allotjar animals malalts o ferits

 

  • Dotar de llibertat de moviment als animals (jeure, descansar i netejar-se sense dificultat), sense limitar la llibertat de moviment pròpia de l’animal.

 

  • En relació als edificis i estables han de permetre i s’ha de garantir una fàcil neteja, desinfecció i desratització, amb una circulació de l’aire, nivell de pols, temperatura ambient, humitat de l’aire i una concentració de gasos sota uns paràmetres no perjudicials pels animals.

 

  • Garantir que tots els animals han de tenir accés als aliments i a una quantitat suficient d’aigua, o poder satisfer la seva ingesta líquida per altres medis

 

  • No utilitzar procediments de cria que ocasionin sofriments o ferides.

 

El sector s’hauria de preparar per fer front a una despesa extra quan entri en vigor una normativa específica de benestar animal pel conill, com ha passat en altres sectors com el porcí o l’aviram de posta. Malgrat tot, els preus de cotització no acompanyen a fer un calaix per futures inversions legislatives.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat