JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Aviram

15/05/2014 - El perquè del preu de l’ou

Veure més informació:

Actualment el sector de l’ou està passant per uns temps de crisis. La normativa de Benestar animal que va entrar en vigor l’1 de gener de 2012 va reestructurar el sector i les explotacions de gallines de posta de tota la UE i, com a conseqüència, aquestes han assumit grans inversions i un descens de la capacitat productiva.

Durant els últims anys el sector ha vist reduït el cens de gallines, tant a nivell estatal com europeu. Aquesta falta productiva a més no es veu compensada amb el preu de venta i menys amb els alts costos de producció i amortització.

 

 

Cens d’explotacions

L’any 2011 a Espanya hi havia 44 milions de gallines destinades a la producció de  l’ou en 1299 granges registrades.

D’aquestes 97,3% estaven en gàbies, 1,8% eren gallines camperes, 0,8 eren gallines de terra i només 0,1% eren ecològiques.

Pel que fa al Cens comunitari, Espanya es troba en segon lloc després de França i davant d’Alemanya i Itàlia.

Dins d’Espanya, Castella La Manxa és la comunitat autònoma amb més cens de productores (36% del total). La segona amb més cens és Castella i Lleó (13%), seguida per Catalunya (9%) i València (8%).

A Catalunya el 44% es troben a Tarragona, el 38% a Lleida, l’11% a Barcelona i el 7% a Girona.

 

 

Efectes de la normativa

El 31 de juliol de 2012 va finalitzar el termini per l’adaptació a la normativa del benestar animal de les granges de gallines ponedores. Segons el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el pla d’acció va concloure amb èxit. Tot i així, el sector ha estat molt perjudicat: a Espanya s’han perdut uns 10 milions de gallines que suposen entre un 20 i un 25% de la producció d’ous.

A més un 18% de les explotacions de les gallines ponedores han decidit abandonar la seva tasca.

Segons el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), a Catalunya el cens el 2013 era de 78 explotacions de gàbia, 56 de terra, 14 camperes i 6 ecològiques. En total 154 explotacions.

L’1 de gener del 2012 només 15 explotacions ja estaven adequades i 68 es van comprometre a fer-ho. Finalment només s’han adaptat 63 més i algunes són de nova construcció.

Des de l’aplicació de la normativa a Catalunya ha augmentat el nombre d’explotacions, però el cens de gallines no ha augmentat de manera proporcional, ja que moltes d’aquestes explotacions han reduït la seva capacitat.

 

 

Producció d’ous

El 2011 la producció d’ous va descendir un 10% fins a arribar a les 820 mil tones, trencant l’estabilitat productiva dels anteriors anys.

Pel que fa a la UE, la producció segueix establerta en el 7 milions de tones i Espanya continua en segon lloc, amb un 12,4% del total, després de França.

 

 

Consum dels ous

El consum de l’ou a Espanya va augmentar un 1% del 2011 al 2012, passant de 7,99Kg per persona i any a 8,25Kg/persona i any.

Segons el Departament d’Agricultura, durant el 2013 el consum de l’ou va sofrir una davallada durant els primers mesos.

Segons les dades, Espanya el 2011 tenia un percentatge d’autoabastiment del 114% (produeix 14% més del que es consumeix). Aquest excedent és el que s’exporta a altres països de la UE i països tercers.

Però el consum a Espanya s’ha vist reduït des del 2000 i sembla que la tendència és continuista.

 

 

Mercat exterior

Les importacions a Espanya des de la UE van augmentar el 2011 respecte al 2008, amb una tendència a l’alça exportant 41.323 tones d’ous. Pel que fa a les exportacions, aquestes tenen una tendència a la baixa des del 2008.

Els principals països de la UE destinataris dels ous són França, Regne Unit, Portugal i Alemanya. Pel que fa als països de fora de la Unió Europea s’exporta a Líbia, Iran i Israel.

Segons dades de la Comissió Europea, l’any 2012 es va augmentar el nombre de compres a l’exterior a causa de la disminució de producció europea. Els principals proveïdors van ser Estats Units i Argentina.

 

 

Evolució del preu de l’ou

En els darrers 3 anys el preu de l’ou ha variat considerablement.

Segons la gràfica de preus de la llotja de Bellpuig, la mitjana de 2008-20012 es trobava entre 0,80 i 1€ la dotzena, mentre que durant l’any 2012 el preu va pujar per uns valors mai vistos i molt llaminers pel sector, il·lusió que es va perdre durant el 2013, on van arribar a baixar fins 0,68€ la dotzena, un preu no vist des del 2002.

 

 

Conjuntura econòmica

Aquesta baixada de preu que ha sofert l’ou no és proporcional ni a la disminució del consum, ni a l'exportació ni a la producció.

El 2013 la producció va augmentar respecte a l’anterior any on els preus van arribar als màxims històrics. El 2013 la producció ha augmentat però el consum només ha baixat un 1%. Tot i això l'oferta és superior a la demanda. A nivell estatal aquesta baixada de preus no hauria de ser tan agosarada, però si observem la conjuntura a nivell europeu, observem que s’ha augmentat la producció un 29%. Considerant que la importació va créixer un 45% el 2012 i les exportacions es van reduir un 14,9%, es presenta una situació molt desfavorable per recuperar els preus i augmentar les ventes.

A més, els ous que provenen de països tercers no tenen l’obligació de complir la norma del Benestar animal imposada per la UE, per tant els seus costos són entre un 20 i un 30% inferiors que els europeus. 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat