JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Empresa

29/05/2014 - Mesures de prevenció de riscos laborals en funció de l’edat

Veure més informació:

Els accidents laborals són un factor al qual estan exposades totes les empreses amb treballadors.

L’empresari, però, ha de conèixer alguns factors de risc que es donen a la seva empresa. Un d’aquests factors és l’edat de l’empleat, ja que influeix en la possibilitat de patir un accident.

S’ha de tenir en compte que els riscos psicosocials i les malalties afecten diferent segons l’edat del treballador.

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball  ha emès un informe on analitza les diferències entre les franges d’edat segons les condicions d’ocupació, les condicions de treball i la sinistralitat.

 

Joves (16-30 anys)

Són els que treballen en horaris més desfavorables (mitja jornada, torns, horari nocturn i festius). És el sector que més ha patit la crisi pel que fa a les condicions laborals.

 

Mitjana edat (31-54 anys)

Un de cada quatre treballadors d’aquesta franja diu estar exposat a un soroll lleu però molest en el seu àmbit de treball. A més són els que respiren o manipulen productes tòxics en major mesura.

 

Majors (a partir de 55 anys)

El problema de l’atur fa que aquest col·lectiu deixi en segon pla les seves condicions de treball i es preocupi més pel fet de poder perdre la feina. A més, s’ha produït un augment en la necessitat de mantenir el seu nivell d’atenció molt alt i d’atendre diverses tasques a la vegada.

Vuit de cada deu treballadors d’aquest grup manifesten que tenen algun  problema de salut.

 

 

Les diferències entre els grups d’edat, per tant, fa aconsellable que es traci una estratègia de seguretat i prevenció de riscos que s’adeqüi a les seves necessitats.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat