JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Empresa

29/05/2014 - Reducció de mòduls

El dia 16 d'abril de 2014 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre HAP/596/2014, d'11 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2013 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

 

El 28 de maig de 2014 es publicà una modificació que afecta els municipis de Conca de Dalt (apareixia com Pallars Jussà) i Alcarràs, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida i Torres de Segre (es contemplava fruita seca i s’afegeix fruita dolça).

 

En aquest apartat trobareu la part de l’Ordre corresponent als municipis de Catalunya, amb els índexs de rendiment, i la modificació posterior.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat