JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Assegurances

24/07/2018 - SUBVENCIÓ per a sistemes refrigerats de la línia d’assegurances de recollida i destrucció de cadàvers a l’explotació

Veure més informació:

Termini: abans de subscriure la pòlissa

 

OBJECTE

Nova operativa de gestió de les subvencions del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca, per a  sistemes refrigerats a les explotacions inclòs en la línia d’assegurances de recollida i destrucció de cadàvers, i preu inferior de les pòlisses contractades amb aquest sistema.

 

PERSONES BENEFICIÀRIES

Titulars d’explotacions ramaderes d’espècies amb dret a subvenció a la línia d’assegurances de recollida i destrucció de cadàvers, segons l’annex d’aquesta comunicació 101/2018 d’Agroseguro, que disposin de containers refrigerats i, compleixen un dels segons requisits:

 

  1. Freqüència mitja de recollides superior a 15 dies.
  2. Mitja de kg per recollida superior als 300 kg.

 

Les explotacions que instal·lin contenidor refrigerat per primera vegada es podran beneficiar d’una subvenció superior, sempre que:

 

- Notifiquin prèviament al DARP que disposen d’aquest tipus d’instal·lació.

- Instal·lin el contenidor refrigerat, com a màxim dos mesos abans de la contractació.

- Disposin de la corresponent factura i documents que ho acreditin.

 

Més informació a l'enllaç situat a l'esquerra.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat