JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Vinya i vi

07/05/2014 - Nous plans de reestructuració i reconversió de la vinya 2014-2018

Veure més informació:

El 22 de gener de 2014 es va publicar l'Ordre que regula els plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya a Catalunya. 

 

Des de JARC s'ha negociat amb el DAAM (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) per tal que es modifiqués la proposta inicial i s'incloguessin les nostres consideracions.

 

S'ha aconseguit que l'Ordre mantingui els mateixos criteris que en anys anteriors, però hi ha algunes diferències destacables com el fet que l'acció de reposició de terres ja no serà subvencionable. 

 

JARC està creant un grup de reestructuració per gestionar les tramitacions dels viticultors que vulguin sol·licitar aquest ajut.

 

Cal recordar que el límit d'hectàrees a reestructurar per viticultor i any és de 3 hectàrees, i que a cada campanya es crearà un nou PRRV. 

 

Així, els productors poden programar les seves tasques sabent que hi haurà convocatòria de PRRV des del 2014 al 2018.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat