JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Horta

31/01/2012 - Jornada sobre Control i Gestió d'exedents agrícoles

Veure més informació:

A finals del mes de maig de 2011 va sortir als mitjans de comunicació una notícia falsa sobre la contaminació d’una bactèria, Escherichia coli, que afectava a cogombres cultivats a l’Estat Espanyol. Els cultius hortícoles van patir una disminució de les exportacions i una caiguda de preus injustificada. Les mesures de gestió i control de la crisi i dels excedents no van ser les desitjades. Els agricultors a nivell individual  podien canalitzar les ajudes a través d’una cooperativa, o amb la signatura d’un acord o contracte amb una organització de productors reconeguda (OPFH), però resulta que el sector no s’estructura en OP.  Es va restringir els cultius subvencionables a cinc, malgrat que la crisi va repercutir en el conjunt de cultius hortícoles. Per diferents motius de gestió de la crisi JARC va  creure oportú tractar els sistemes de comercialització i gestió de la crisi  en una jornada que tindrà lloc a Malgrat de Mar durant el mes de març. Es tracta de posar sobre la taula com s’estructura el sector i la viabilitat per poder constituir una OPFH en cas d’una nova exigència per la part de la UE.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat