JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Sector Herbacis

17/09/2018 - OBLIGATORIETAT de disposar de registres de les transaccions de blat de moro modificat genèticament (OMG) en compliment de la normativa de traçabilitat

REGLAMENT (CE) Nº1830/2003, de 22 de setembre de 2003 relatiu a la traçabilitat i al etiquetat d’organismes modificats genèticament i a la traçabilitat dels aliments i pinsos produïts a partir d’aquests. 


OBJECTE

Obligatorietat de disposar d’un registre de les transaccions amb OMG i d’informar al següent operador. La norma inclou les transaccions (compra-venda), ja siguin amb intercanvi monetari o no, a qualsevol operador.


PERSONES INTERESSADES

Els agricultors que cultivin i/o realitzin transaccions de venda o adquisició de blat de moro modificat genèticament (OMG). 


OBLIGACIONS

Informar l’operador següent: S’ha de proporcionar al següent operador, ja sigui transportista, persona física, magatzem, cooperativa o empresa, documents que informin que el material vegetal conté OMG, i acreditin la informació obligatòria següent:


Nom de l’operador. Operador anterior (en cas de compra) o posterior (en cas de venda). 

Indicació de què és un Organisme Modificat Genèticament o que la partida conté OMG. 

Indicació de l’Identificador Únic: codi assignat a la modificació genètica quan es va autoritzar. 


Aquests documents (registres) s’han de conservar durant 5 anys, i han d’acreditar la compra o adquisició de llavor OMG, i la venda o lliurament de llavor, gra o material vegetal d’OMG produït. 

 

Actualment, no existeix un document d’obligat ús per a notificar al següent operador la informació de la transacció i es pot utilitzar qualsevol tipus de document (albarans, factures, etc.), encara que el DARP ha elaborat el següent model, que es pot fer servir per a afer-ho. 

 

Model albarà entrega de blat de moro OMG

Per a qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb les nostres oficines.

 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat