JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Sector Herbacis

28/11/2011 - Situació sector herbacis

Veure més informació:

SITUACIÓ SOCIAL (nº d’explotacions i hectàrees treballades)


El sector cerealista a Catalunya experimenta un descens d’explotacions i un augment de superfície treballada.

 

Les explotacions han passat de 28.318 (1993) a 20.413 segons l’últim cens disponible (2007). Pel contrari les hectàrees treballades han anat en augment, passant de 338.980 l’any 1993 a 360.149 l’any 2010. Les hectàrees treballades en secans han disminuït un 5% al llarg d’aquets 17 anys mentre que les de regadiu han augmentat un 33%, passant de 67.189ha (1993) a 100.803ha treballades l’any 2010. Tot i això, els cereals de secà representen el 72% de la superfície total de cereals treballada a Catalunya.

 

SITUACIÓ PRODUCTIVA: (cultius, tones/cultiu)

Pel que fa a les produccions l’any 2010 s’han recollit 1.649.407 tones de gra i 508.408 tones de palla. Els resultats (en tones de gra)  a Catalunya són els següents:

(Ordi>Blat>Blat de moro>Arròs>Civada>Triticale>Sorgo)

716.349t ordi, 386.616t blat, 314.831t blat de moro, 149.208t arròs, 55.553t civada, 18.177t triticale, 5.949t sorgo.

 

SITUACIÓ TERRITORIAL (Produccions per províncies)

 

El 53% de les hectàrees de cultiu a Catalunya es troben a Lleida, el 20% a Barcelona, 15% Girona i 12% tarragona.

Per productes:

Ordi (716.349t): 62% LLD, 22% BCN, 10% GRN, 6% TRG

Blat (314.616t): 54% LLD, 22% BCN, 175 GRN, 7% TRG

Blat de Moro (149.208t): 73% LLD, 26% GRN, 1% BCN

Civada (55.553t): 36% LLD, 365 GRN, 24% BCN, 4% TRG  

 

SITUACIÓ ECONÒMICA D’EXPLOTACIONS:

INGRESOS

El 74% dels ingressos provenen de la venta del producte mentre que el 26% restant depèn de subvencions.

DESPESES

El 36% són despeses no específiques (manteniment de maquinària, energia (gasoil), aigua, treballs de tercers)

El 30% són despeses específiques (llavors, adobs, fitosanitaria)

El 22% són amortitzacions

El 12% són despeses generals (Salaris, arrendaments i interessos)

 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat