JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

25/03/2015 - JARC defensa el cultiu de transgènics al Parlament de Catalunya

    Imatge de la compareixença al Parlament

Veure més informació:

Compareixença de JARC a la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics del Parlament de Catalunya

Critica durament la hipocresia de la Unió europea, que només autoritza el cultiu d’una varietat de panís modificat genèticament, però incomprensiblement accepta la importació i processament de 45 varietats d'OMG (Organismes Modificats Genèticament) adreçades a l’alimentació humana i del bestiar.

Defensa que no s’ha de permetre que els polítics europeus bloquegin el conreu de varietats OMG que l'EFSA, màxima autoritat científica europea en la matèria, ha dictaminat objectivament que no suposen cap risc.L’organització agrària demana, per tant, un debat amb arguments científics i econòmics, no subjecte a decisions polítiques.

Considera que Europa no pot donar l’esquena a una realitat: El 81% de la producció mundial de colza i soja és transgènica, i la superfície OMG al món s’ha multiplicat per 100 entre 1996 i 2012, situant-se en 170 Milions d'ha, mentre a Europa només hi ha 129 mil ha.

El cultiu a Catalunya de l'única varietat de panís OMG acceptada a Europa suposà el 50% de la producció d'aquest cereal, augmentant un 37% des del 2003. Els productors que en fan ús observen que la rendibilitat s'incrementa entre un 10-15%, i malgrat la llavor és 25€/ha. més cara, permet reduir els tractaments fitosanitaris i el pas de maquinària per aplicar-los, per tant, suposa també menors impactes ambientals.

Avui, a les 16 hores, en Lluís Viladrich, cap sectorial de cultius herbacis de JARC, compareix davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics del Parlament de Catalunya, per exposar el posicionament dels pagesos de l’organització agrària, que fent ús de l'única varietat de panís OMG autoritzada ala Unió Europea, poden valorar-ne la rendibilitat i la sostenibilitat ambiental.

El representant de l’organització agrària criticarà la hipocresia de la Unió europea, que només autoritza el cultiu d’una varietat de panís modificat genèticament, però incomprensiblement accepta la importació i processament de 45 varietats d'OMG (Organismes Modificats Genèticament) adreçades a l’alimentació humana i del bestiar.

Destacarà que les autoritats europees estan distorsionant la competència entre els pagesos a nivell mundial, situant als europeus en inferioritat de condicions. Aspecte que pot empitjorar després de la darrera decisió europea de permetre als diferents Estats membres prohibir l’ús d'OMG en tot el seu territori o en part.

Defensarà que no s’ha de permetre que els polítics europeus bloquegin el conreu de varietats OMG que l'EFSA, màxima autoritat científica europea en la matèria, ha dictaminat objectivament que no suposen cap risc. I reclamarà que el debat es centri en l’àmbit científic i econòmic, i no estigui subjecte a decisions polítiques.

Consideren que Europa no pot donar l’esquena a una realitat: El 81% de la producció mundial de colza i soja és transgènica, i la superfície OMG al món s’ha multiplicat per 100 entre 1996 i 2012, situant-se en 170 Milions d'ha, mentre a Europa només hi ha 129 mil ha. Indiquen que tampoc no es pot oblidar que s’estima que en 20 anys faltarà menjar per alimentar gran part d’una població creixent, i que la superfície agrícola al món disminueix (per processos de desertització, construcció d’infraestructures, etc), i a més es fan previsions amb escenaris de canvi climàtic.

Enfront aquest condicionants, el representant de JARC no entén com la UEes pot permetre el luxe d’obviar una eina com els OMG, que permeten treballar amb cultius que possibiliten una major capacitat de producció d’aliments en condicions més dures o incertes.

El representant de l’organització agrària destacarà, que tampoc no es pot obviar què el cultiu a Catalunya de l'única varietat de panís OMG acceptada a Europa, el 2014 suposà el 50% de la producció d'aquest cereal, augmentant un 37% des del 2003. I això respon senzillament, a que els productors que en fan ús observen que la rendibilitat augmenta entre un 10-15%. Malgrat la llavor és 25€/ha. més cara, obtenen majors rendiments, perquè es redueixen els tractaments fitosanitaris i el pas de maquinària per aplicar-los, fet que suposa també un menor impacte ambiental.

Finalment, reiterarà que els pagesos catalans han de disposar de les mateixes eines que la resta de productors del món, aquells que, a més se’ls permet portar el seu producte a casa nostra. I, considera que lluny de deixar-nos portar per decisions polítiques incorrectes i confondre a la població, a Europa cal centrar el debat en l’àmbit científic i econòmic, valorant la sostenibilitat i rendibilitat, perquè a hores d’ara ja estem clarament fora de la dinàmica del mercat mundial.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat