JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

25/02/2015 - JARC-COAG exigeix el pagament immediat a tots els afectats per les expropiacions de la C-51, inclosos els interessos de demora

Veure més informació:

El Parlament de Catalunya va instar a la Generalitat a fer efectiu el pagament al gener de 2014, i el Departament de Territori s’hi havia compromès, però un any després, uns 180 afectats encara no han cobrat, incompliment que suposa un deute de 2,5 M€.

Aquesta situació és inadmissible i insostenible, ja que des del 2009 els productors no tenen ni les terres ni la contraprestació econòmica que els correspon.

JARC-COAG ha fet arribar un comunicat al conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat per tornar a exigir el pagament urgent a les persones que encara manca pagar, i que d’ofici s’abonin els interessos de demora a tots els afectats.

L’organització agrària també ho ha traslladat a la Comissió d'Agricultura i a la de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, i sol·licitarà recolzament al Consell Comarcal de l’Alt Camp i el Baix Penedès, i a tots els ajuntaments dels territoris afectats per resoldre aquesta problemàtica.

La problemàtica generada per les expropiacions de terrenys agrícoles i ramaders per les obres de millora i condicionament de la carretera C-51, que uneix Valls i El Vendrell, ja fa massa temps que dura. El desembre de 2008 es va fer efectiva l’expropiació de les terres i, a dia d’avui, uns 180 afectats encara no ha rebut la contraprestació que els correspon, incompliment que suposa un deute d’uns 2,5 milions d’euros, sense tenir en compte els interessos de demora. Aquest fet està provocant un greuge important a molts dels afectats, ja que des de l’any 2009, no poden treballar la terra ni han rebut la contraprestació econòmica corresponent.

Davant d’aquesta situació, JARC-COAG ha exposat reiteradament la problemàtica, tant al Departament de Territori, a la vicepresidenta del Govern de la Generalitati als diferents partits polítics. En aquest sentit, cal destacar que al juliol de 2013, el Parlament de Catalunya va instar el Govern a fer efectiu el pagament el gener del 2014, una resolució que la Generalitat ha incomplert .

JARC-COAG qualifica aquesta situació d’inadmissible i insostenible, i ha fet arribar un comunicat al Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat per tornar a demanar que es faci efectiu el pagament a tots els afectats de forma immediata. En aquest sentit, l’organització agrària també sol·licita que es paguin els interessos de demora d’ofici.

D’altra banda, l’organització agrària també ho ha traslladat a la Comissió d'Agricultura i a la de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, davant l'incompliment del Govern d’una resolució del Parlament. I sol·licitarà recolzament al Consell Comarcal de l’Alt Camp i el Baix Penedès, i a tots els ajuntaments dels territoris afectats per resoldre aquesta problemàtica.

A tota aquesta greu situació, també s’hi afegeix el problema del mal estat en què es troben els vials de serveis de la C-51, que dificulta el pas de vehicles agrícoles. Per tant, JARC-COAG demana que aquests vials s’adeqüin de forma urgent, o bé, que es permeti el pas de vehicles agrícoles per la C-51.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat