JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

24/02/2015 - JARC-COAG lidera un front comú europeu per assegurar un preu de venda digne per als productors

    Imatge de la reunió a París

Veure més informació:

Els principals objectius de l’organització agrària són: assegurar un preu de venda per als productors que no estigui contínuament per sota dels costos de producció, i reformular les mesures de gestió de crisis de mercat, perquè siguin eficients per als fructicultors, ja que són els principals perjudicats en produir-se una alteració en el mateix.

S’acorda treballar conjuntament la proposta de JARC-COAG, d’establir la NO COLLITA com la fórmula més eficient i ràpida de regulació de crisis de mercat, i fer-la arribar a Brussel·les.

David Borda, Cap sectorial de Fruita dolça de JARC-COAG, ha participat a la reunió del Grup de Treball de la Fruita de pinyol del Comitè Mixt francès, italià i espanyol, celebrada ahir a París, que engloba representants dels Ministeris d'Agricultura, d’organitzacions empresarials i d’organitzacions de productors d’aquests països.

Els principals objectius del representant de l’organització agrària han estat:

- Assegurar un preu de venda DIGNE per als productors, que no estigui contínuament per sota dels costos de producció. S’ha d’eliminar l’especulació en la cadena de valor alimentària i valoritzar el preu que percep el fructicultor.

- Reformular les mesures de gestió de mercat, perquè siguin realment eficients per als fructicultors, ja que l’experiència demostra que els productors sempre son els principals perjudicats en produir-se una alteració en el mercat.

En aquest sentit, en David Borda, ha aconseguit que s’elabori conjuntament un document de propostes per fer arribar a Brussel·les, entre les quals destacaria: impulsar el sistema de retirada de NO COLLITA, previst per l’OCM, per tal de ser més eficients amb la gestió dels fons dels PO (Plans Operatius). Cal optimitzar els pocs diners que hi ha per retirades evitant els sobrecostos de la industrialització, valoritzar el producte com a adob orgànic dins la pròpia explotació agrària, i evitant que els pagesos s’arruïnin per la mala gestió.

Aquestes reivindicacions també s’han fet arribar reiteradament al Ministeri i al Departament d'Agricultura. Concretament, a principis d'aquest mes s’envià una carta ala Ministra d’Agricultura, demanant-li un paquet de mesures urgents per amortir l’impacte del veto rus en la rendibilitat de les explotacions fructícoles espanyoles (el 2014 el valor de la producció del sector fructícola espanyol va caure un 13%). Instant-la també a multiplicar els esforços per facilitar l’obertura del mercat rus al producte espanyol.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat