JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

03/02/2015 - El veto rus i el col·lapse del mercat a la UE redueixen un 13% el valor de la producció fructícola espanyola el 2014

Veure més informació:

JARC-COAG ha demanat per carta a la Ministra d’Agricultura un paquet de mesures urgents per tal que els productors puguin afrontar la nova campanya amb certes garanties. La poma i la pera es paguen a l'agricultor per sota dels costos.

A més, se li ha demanat que multipliqui els seus esforços per facilitar l’obertura del mercat rus al producte espanyol, tal i com ja estan fent altres països comunitaris en sectors com el porcí.

JARC-COAG ha demanat per carta ala Ministrad’Agricultura, Isabel García Tejerina, un paquet de mesures urgents per amortir l’impacte del veto rus en la rendibilitat de les explotacions fructícoles espanyoles. D’aquesta manera, s’ha instat a la titular d’Agricultura a multiplicar els seus esforços per facilitar l’obertura del mercat rus al producte espanyol, tal i com ja estan fent altres països comunitaris en sectors com el del porcí.

Segons dades del MAGRAMA, aquest 2014 el valor de la producció del sector fructícola va caure un 13% a causa de la caiguda significativa dels preus provocada pel veto rus, el col·lapse del mercat intern dela UEi la caiguda del consum (-6%). En termes de valor, és el segon sector en importància de la producció agrària espanyola, representant un 15,6% del total, només per sota de d’hortícola (17,5%). En aquests moments, la pera i la poma s’estan pagant a l’agricultor entre 0,14-0,18€/kg, davant els 0,20-0,25€/kg que costa produir-les. A aquesta situació, cal sumar l’increment dels costos de producció i la falta de mesures efectives de regulació de mercat, tal i com han evidenciat els desajustos provocats a nivell intern pel veto rus.

Tenint en compte aquesta complicada situació, JARC-COAG ha traslladat a García Tejerina una sèrie de mesures urgents per amortir l’impacte de la caiguda de preus en la renda dels productors i evitar l'abandonament de les petites explotacions que l’any 2014 van caure per sota del llindar de la rendibilitat:

El pressupost de la UE per aquest 2015 ha de preveure recursos suficients per finançar aquesta crisi sense precedents. Les mesures contra el veto rus han estat inadequades i molt escasses, ja que no tots els agricultors s’hi ha pogut acollir en les mateixes condicions, les indemnitzacions han estat en massa casos ridícules, i determinats països dela UE han actuat amb certa irresponsabilitat.

- S’ha de contemplar, com abans millor, l’establiment de mesures davant del veto rus en fruita de pinyol de cara a l’inici de la nova campanya. Per altra banda, és necessari ampliar el topall actual en poma i pera, el qual està pràcticament esgotat.

Denegació de noves concessions en el sector de la fruita i les hortalisses en el marc d’acords bilaterals entre la UE i altres països. Mantenir la preferència comunitària.

- S’ha d’evitar l’especulació en la cadena de valor alimentària, tant a nivell estatal com europeu, per tal que els preus al consumidor s’adeqüin, amb rapidesa, a la situació de preus que rep el pagès. A més, cal que es controlin també les caigudes injustificades en productes que no estan afectats.

Avançament, per part del MAGRAMA, del pagament dels imports dels productes agrícoles que s’acollien a les mesures dels reglaments d’ajudes contra el veto rus i que han estat validats per la percepció de les ajudes (Reglament 913/2014, Reglament 932/2014 i Reglament 1031/2014).

Devolució del 50% del pagament a la Seguretat Social als agricultors afectats pel veto rus que han contractat treballadors, des de l’agost fins al desembre del 2014.

- Establiment de línies de finançament bonificades i crèdits tous per "facilitar" l'inici de la nova campanya.

Reducció de mòduls de cotització de l’IRPF per l’any 2014, i reducció estructural del mòdul de l'IRPF per a tots els productors de fruita, donat que actualment aquest està sobreestimat.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat