JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

22/01/2015 - JARC-COAG reivindica que el cànon de l'aigua per explotacions ramaderes s'elimini definitivament de la normativa

    Jaume Bernís, cap sectorial de porcí de JARC, al centre de la imatge, envoltat dels representants de les diferents organitzacions ramaderes

Veure més informació:

Celebren que s’hagi aconseguit aturar, per segon any consecutiu, gràcies a la feina conjunta de tots els representants de les organitzacions ramaderes, incloses aquelles que enguany no estaven directament afectades.

Han anunciat que es continuarà treballant per eliminar aquest cànon de la normativa, perquè és il·legal, ja que no respon a cap servei ofert, i s’ha demostrat sobradament al Govern que el sector, i la major part dels partits polítics, així ho consideren.

Tal i com es plantejava enguany hauria comportat un injustificat cost per al sector de 422.000 d’euros el primer any i d’uns 2 milions d’euros a partir del tercer any, afectant a les explotacions de major tamany, principalment de porcí i aviram.

Jaume Bernis, Cap sectorial del Porcí de JARC-COAG, ha estat el portaveu de la roda de premsa celebrada el dimecres 21 de gener a la Cambra Agrària de Lleida, convocada pel bloc conjunt d’organitzacions ramaderes que, per segon any consecutiu s’oposaven a l’aplicació del cànon d’aigua per explotacions ramaderes (JARC, ASAJA, UNIÓ DE PAGESOS, FCAC, ASOPROVAC, FECOC, PORCAT, ANPROGAPOR, FAC i FACC).

Evidentment, el sector ha celebrat haver aconseguit aturar novament l’aplicació de l'esmentat cànon, remarcant que ha estat fruit del treball conjunt de totes les organitzacions ramaderes, incloses les que enguany no estaven directament afectades (oví, vaquí i conills).

En Jaume Bernis ha recordat que és un cànon il·legal, perquè no respon a la prestació de cap servei, i per tant, hauria comportat una càrrega econòmica més per al sector totalment injustificada, que s’estimava en 422.000 d’euros el primer any i uns 2 milions d’euros a partir del tercer. Els ramaders deixen clar que l'Agència Catalana de l'Aigua no abasteix d'aigua a les granjes ni intervé en el tractament de les dejeccions. Les darreres, son gestionades pel ramader mitjançant el seu Plan de Dejeccions Ramaderes, que evidentment ja li suposa un cost econòmic.

En aquest sentit, ha anunciat que es continuarà treballant conjuntament per eliminar totalment aquest cànon de la normativa  (Decret legislatiu 3/2003 - Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya), ja que mentre hi sigui es manté el perill que el Govern l’intenti tornar a aplicar-lo injustificadament, com ho ha fet els darrers anys, augmentant un coeficient que actualment s’estableix a cero.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat