JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

26/07/2018 - JARC denúncia la “caòtica gestió ministerial” dels fons destinats a recerca en el sector apícola

    Apicultura

Veure més informació:

En la convocatòria 2018 no s’ha usat el 57% del pressupost disponible

JARC denúncia la “caòtica gestió ministerial” dels fons destinats a recerca en el sector apícola

 

En un context d'elevades xifres de mortalitat de les abelles, resulta incomprensible que l’Estat espanyol estigui infrautilitzant els seus escassos recursos degut a les lamentables condicions de les convocatòries oficials.

Barcelona, 26 de juliol de 2018.El sector apícola de JARC denúncia la “caòtica gestió ministerial” dels fons destinats a recerca en apicultura, i considera incomprensible que durant les últimes tres convocatòries (2016, 2017, i 2018) s’hagi “perdut” més del 50% del pressupost disponible degut a les lamentables condicions de les convocatòries oficials:

-       Terminis d'execució inassolibles i complexitat burocràtica. Les dates establertes en l'Ordre, així com els tràmits administratius exigits per a la concessió definitiva de les subvencions, impliquen que les entitats sol·licitants no coneixen la resolució definitiva sobre les seves sol·licituds fins poc temps abans que finalitzin els períodes de realització d'activitats dins de cada anualitat. Això obliga a les entitats sol·licitants a assumir un risc en l'execució de les despeses necessàries per al correcte desenvolupament dels seus projectes i a afrontar una possible decisió de no finançament del projecte, encara comptant amb aprovació en anteriors convocatòries, que els situa en una posició d'extrema vulnerabilitat.

-       Cofinançament massa elevat. Les despeses subvencionables corresponents a aquestes ajudes es limiten al 85% del cost subvencionable del projecte, és a dir, el sol·licitant ha d'aportar el 15% restant.

Aquests condicionants frenen la presentació de projectes perquè en la majoria dels casos resulten inassolibles per a organitzacions professionals i centres de recerca. En la convocatòria 2018 s'han concedit ajudes per un import total de 131.560,28 euros, quan el pressupost anual disponible per finançar projectes de recerca en el sector apícola s'eleva a 300.000 euros. La sectorial apícola de JARC considera que davant la difícil situació sanitària de la cabana apícola, amb una mortalitat de milions d'abelles cada any i la necessitat imperiosa de recerca per trobar noves formes de lluita contra aquestes patologies, resulta lamentable una gestió tan nefasta.

A més, critica l'opacitat entorn de la identitat dels supòsits “experts independents” que avaluen els projectes que es presenten. De cara a noves convocatòries, ja ha demanat al Ministeri d'Agricultura, a través de COAG, la creació d'un llistat públic dels potencials experts independents. Aquesta organització manté que en diverses de les convocatòries  existeixen inconsistències importants en algunes de les valoracions presentades pels expertes. En altres convocatòries de recerca d’altres sectors existeixen llistats públics d'avaluadors, per tant, consideren que aquesta pot ser una garantia, almenys de transparència, en la instrucció del procediment i l'avaluació de les sol·licituds per als projectes d’apicultura.

 

Per a més informació: Joan Maria Llorens, cap sectorial d’apicultura de JARC (tel. 675 125 820)

 

Normativa que regula la concessió de les ajudes per a recerca apícola:                

Orden AAA/2571/2015, de 19 de noviembre, establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus productos, dentro del programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura.

La primera convocatòria segons aquest esquema es va publicar el 2 de febrer de 2016. 

 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat