JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

03/05/2018 - Les retallades en la PAC proposades per la UE suposarien una pèrdua real del 17% de les ajudes adreçades als agricultors

    PAC

Veure més informació:

Anàlisi Perspectives Financeres UE  2021-2027 (veure PDF adjunt)

Les retallades en la PAC proposades per la UE suposarien una pèrdua real del 17% de les ajudes adreçades als agricultors

-       Si tenim en compte la inflació al llarg de tot el període pressupostari, la retallada del 5% de les ajudes agràries anunciada per la Comissió tindria un impacte molt més acusat per a les rendes dels productors.

-       JARC-COAG considera inacceptable l’estisorada als fons PAC, perquè resulta contradictori amb les noves exigències, compromisos i reptes que planteja la comunicació de la reforma de la PAC en matèria mediambiental, lluita contra el canvi climàtic, seguretat alimentària, economia circular, desenvolupament sostenible dels territoris rurals i transformació digital de les explotacions agràries.

-       L’organització agrària també critica que en un context de retallades no es plantegin mesures de priorització de les ajudes en favor dels productors professionals, aquells que es dediquen de forma principal a l’activitat agrària.

 

Barcelona, 3 de maig 2018.L’organització agrària JARC-COAG considera inacceptable la retallada del 5% del pressupost de la Política Agrària Comuna (PAC) anunciat per la Comissió Europea en la proposta de perspectives financeres comunitària per al període 2021-2027. Si tenim en compte la inflació al llarg de tot el període pressupostari (estimada per la CE en un 2% anual), la retallada anunciada suposaria una pèrdua real del 16,6% de les ajudes que perceben els agricultors, tal com reflecteix l'anàlisi comparativa elaborada pels Serveis Tècnics de JARC-COAG.

Així mateix, l’entitat considera que el marc pressupostari presentat és sens dubte insuficient per abordar les noves exigències, compromisos i reptes plantejats en la comunicació de la Comissió Europea sobre el futur de la PAC, l'alimentació i l'agricultura més enllà del 2020. JARC-COAG aclareix que resulta contradictori i incoherent que per donar resposta a les principals demandes dels ciutadans europeus (lluita contra el canvi climàtic, seguretat alimentària, conservació del medi ambient, economia circular, desenvolupament del món rural), la UE proposi una nova reducció del suport comunitari als agricultors i ramaders. La implementació de les noves mesures suposaria majors costos per a les explotacions agràries, i per tant, es fa més necessari que mai una major dotació pressupostària per mantenir la viabilitat de les petites i mitjanes explotacions.

A més, JARC-COAG critica que en un context de retallades no es plantegin mesures de priorització de les ajudes en favor dels veritables actius agraris, homes i dones del camp que treballen directament a l'explotació, generen ocupació i fixen població en el món rural, i tampoc no hi hagi elements nous de suport a la incorporació de joves al sector agrari.

Finalment, l’organització agrària afegeix, que tenint en compte que el 80% dels ingressos de les explotacions es generen via preus, en la comunicació de la reforma de la PAC no s'estableixen mesures de regulació dels mercats, defensa de la preferència comunitària i protecció dels paràmetres de qualitat i seguretat alimentària del model de producció europeu enfront d'importacions. Al contrari,  s'aprofundeix en major liberalització amb acords de lliure comerç amb tercers països per facilitar l'entrada d'empreses mercantils i fons inversió aliens al sector que acaben desplaçant als veritables agricultors i ramaders professionals.

 

Per a més informació:  Joan Carles Massot, president en funcions de JARC-COAG (tel. 635 556 658)

 


Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat