JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

24/07/2013 - Article opinió del president de JARC a Catalunya, en Francesc Boronat

En la negociació de la PAC...

 Sencillament cal prioritzar els agricultors actius!

En el marc d'un període clau del procés de negociació de la reforma de la Política Agrària Comuna per al 2014-2020, en el qual finalment es definirà com serà la nostra PAC a partir del 2015, m'agradaria traslladar un aspecte especialment rellevant per la nostra organització: No hem de permetre que fracturin el sector, fent-nos escollir quins cultius n'han de quedar parcialment o totalment exclosos. No es tracta d’excloure cultius, camps o ramaderia del sistema d’ajuts, el que cal, és fer una revisió a fons dels actuals beneficiaris. Actualment, a l’Estat Espanyol, hi ha 910.000 beneficiaris amb un pressupost d’uns 5.134 milions d’euros, és a dir, amb una mitja de 5.642 euros/beneficiari. Quan comparem aquestes dades amb països amb una situació agrària similar a la nostra, trobem que a França hi ha 390.000 beneficiaris amb una mitja de 20.936 euros/beneficiari o Alemanya 353.000 beneficiaris i una mitja de 15.680 euros/beneficiari. Està clar, per tant, que cal fer un revisió dels actuals beneficiaris de la PAC a l’Estat espanyol. A JARC considerem que hem de demanar, fort i clar, que es prioritzin els agricultors actius en la percepció dels ajuts i no uns sectors sobre els altres. Hem de centrar el recolzament en aquelles persones que realment promouen el desenvolupament rural i generen ocupació, tenint en compte paràmetres de renda i dedicació de temps, similars als que s'apliquen en la definició d'agricultor professional. Dit això, he d'afegir que lamento tenir la sensació que en algunes reunions ens hem quedat sols defensant un tema que per nosaltres és bàsic.

Com a president de Joves, Agricultors i Ramaders de Catalunya, vull enfatitzar que no veiem adequat que es limiti l'accés de noves superfícies al sistema d'ajuts, algunes d'elles ja parcialment incorporades, com és el cas de la vinya, la fruita i les hortalisses. El que cal, com he comentat abans, és vetllar perquè els que hi accedeixin de bellnou siguin agricultors actius, és a dir, aquells que realment després els toca competir al mateix mercat que la resta. D'altra banda, considerem que aquesta entrada de noves hectàrees no desestabilitzaria les rendes dels professionals que fins ara rebien les ajudes, aspecte també molt destacat que cal tenir en compte alhora d'establir un model de regionalització adequat, amb l'objectiu de no desequilibrar més, econòmicament, les explotacions dels professionals del camp.

Entre d’altres, des de JARC estem treballant per a que la capa d'ajuts acoblats, serveixi  per compensar els sectors que surtin més perjudicats per la regionalització de la capa base, que encara ha de concretar el Ministeri, i en donar el màxim recolzament als joves agricultors actius a través de fons del primer pilar.

La PAC està estructurada en dos pilars, el primer, més important pel que fa a recursos, fins ara ha estat dirigit a qualsevol tipus de beneficiari i es finança integrament amb fons europeus. En canvi, el segon pilar, el de desenvolupament rural, que té un cofinançament estatal i autonòmic, és el que ens permet poder establir sectors, territoris i beneficiaris als quals poder auxiliar des d'una programació definida a nivell de Catalunya. A JARC sempre hem defensat aquest segon pilar, perque considerem que és una eina importantíssima pel sector, donat que té les línies d’ajuda per a inversions dels agricultors professionals, les ajudes per adaptar les granges a les noves normatives de benestar animal o mediambientals, i les ajudes per zones de muntanya i desfavorides, que permeten donar suport a aquella agricultura menys competitiva però necessària per mantenir el territori. També inclou les ajudes agroambientals i de diversificació de l’economia agrària, com l'agroturisme. Per tant, no estem d’acord en que es passin fons del segon pilar, on podem prioritzar beneficiaris, sectors i territoris, cap al primer, on els beneficiaris són més universals, només basant-nos amb la por de que les administracions autonòmiques i estatals no puguin fer front als seus compromisos pressupostaris i es puguin perdre aquests fons.

Per a molts, aquests punts us semblaran potser massa complicats, però en definitiva us puc ben assegurar que es podem resumir en els ferms objectius de la nostra organització: poder viure de l’activitat agrària, possibilitant un marc de producció sostenible, integrat en un entorn rural viu i que posi en relleu la importància de la nostra activitat.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat