JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

01/12/2017 - JARC denuncia un perjudici fiscal de 2.500€ anuals pels fructicultors acollits al mètode d’estimació objectiva

Veure més informació:

Publicada l’Ordre que determina els índexs d’estimació objectiva de l’IRPF

  • Aquesta situació s’arrossega des de fa més de 10 anys, per tant, parlaríem d’un impacte superior a 25.000€ en una explotació mitjana de fruita dolça.
  • Erròniament, s’estableix que un fructicultor obté una renda de 37€, abans d’amortitzacions, per cada 100 euros d’ingressos, quan les dades reals de l’última dècada mostren que aquest valor està molt sobreestimat.
  • L’organització agrària porta anys demanant al Ministeri d’Hisenda, mitjançant les al·legacions al projecte d’Ordre d’estimació objectiva de l’IRPF, una rebaixa estructural del mòdul aplicat, passant del 0,37 actual al 0,11 sol·licitat.

 

Barcelona, 1 de desembre de 2017. Ahir es va publicar l’Ordre delMinisterio de Hacienda y FunciónPública 1159/2017, per la qual es desenvolupa per l’any 2018 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Al respecte, la sectorial de fruita dolça de JARC denuncia un perjudici fiscal per als productors de fruita acollits a aquest sistema de tributació superior a 25.000€ durant els darrers deu anys.

L’organització agrària ha presentat al·legacions al Ministeri d’Hisenda durant tot aquest temps, incloent l’any 2014 un estudi de les rendes d’explotacions mitjanes de diferents varietats de fruita dolça, que mostra clarament que cal aplicar una rebaixa estructural del mòdul de l’IRPF actual, passant de 0,37 a 0,11.

JARC ha ofert informació suficient a Hisenda per demostrar que el valor que actualment s’aplica no correspon a la realitat de les explotacions fructícoles catalanes, en considerar que un productor obté una renda de 37€, abans d’amortitzacions, per cada 100€ d’ingressos.

L’organització agrària continuarà denunciant aquesta situació, adreçant-se ara als grups polítics amb representació estatal, ja que s’està fent pagar als productors per uns beneficis que no han obtingut.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat