JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

30/11/2017 - Reforma PAC: JARC demana centrar el suport en l’activitat agrària productiva i els professionals

    Les activitats productives tenen un alt valor socioeconòmic i ambiental

Veure més informació:

La Comissió Europea va publicar el 29 de novembre els principis de la propera PAC (Política Agrària Comuna)

  • L’organització agrària catalana reitera, que si realment es vol garantir el futur de l’alimentació i de l’agricultura europea, cal apostar per un model productiu amb agricultors i ramaders professionals.
  • “Un paisatge que contribueixi a la sostenibilitat ambientalment només serà possible amb pagesos que hi treballin”, afirma Francesc Boronat, president de JARC.
  • “Necessitem una agricultura proveïdora d’aliments de qualitat i segurs, que ompli els pobles i que continuï preservant uns espais amb gran valor ambiental i socioeconòmic”, afegeix Boronat.

Barcelona, 30 de novembre de 2017. La Comissió Europea va publicar ahir la Comunicació COM (2017)713 final, titulada“El futur de l’alimentació i de l’agricultura – Comunicació sobre la política agrícola comú després del 2020”, en la qual es dibuixen els principis de la nova reforma de la PAC (document adjunt).

En aquest sentit, JARC, organització agrària representativa del camp català, destaca que cal apostar per un model d’agricultura amb agricultors professionals, del contrari no hi haurà futur per aquesta activitats econòmica i s’incrementarà la dependència alimentària europea.

“Hem de fomentar un model d’agricultura centrat en l’activitat productiva dels professionals del sector. Una agricultura focalitzada només en el manteniment de paisatges serà una agricultura morta. Necessitem una agricultura proveïdora d’aliments de qualitat i segurs, que ompli els pobles i que continuï contribuint a preservar uns espais de gran valor ambiental i socioeconòmic”, afirma en Francesc Boronat, president de JARC.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat