JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

20/01/2017 - "El Govern català continua ofegant el sector agrari mantenint una retallada del 35% del pressupost respecte el 2010"

    Compareixença consellera

Veure més informació:

Debat del Pressupost d'Agricultura 2017 a la Comissió del Parlament

  • La partida prevista per a l’any 2017 és de 304M€ mentre que el 2010 és d’uns 468 M€.
  • L'import adreçat al Contracte Global d'Explotació 2017, que inclou els ajuts vitals pels pagesos i ramaders professionals, representa només al voltant d’un 50% de les necessitat de la convocatòria.
  • Possiblement, es limitarà la necessària incorporació de joves o el suport per fer inversions, es mantindran les reduccions del 20% en les ajudes agroambientals, les d’agricultura ecològica i les adreçades a les zones amb limitacions naturals, i s’impedirà que cap nou pagès o ramader tingui accés a aquests darrers ajuts.

Francesc Boronat, president de l’organització agrària catalana JARC-COAG, ha assistit al debat pressupostari a la Comissió d'Agricultura del Parlament de Catalunya d'aquest matí, per valorar de forma immediata els aspectes que afecten més directament als productors professionals del sector agrari.

El representant de l’entitat continua denunciant que el pressupost adreçat al sector agrari per al 2017 es manté un 35% inferior al del 2010 (304M€ per l’any 2017 enfront d’uns 468 M€ del 2010) i és totalment insuficient per donar resposta a les necessitats més bàsiques del sector agrari català, malgrat l'increment d’un 13,6% respecte l’exercici anterior.

L’organització agrària destaca que l'import adreçat al Contracte Global d'Explotació (CGE) dins l’anualitat 2017, que inclou els ajuts vitals pels pagesos i ramaders professionals, només respondria aproximadament a un 50% de les necessitat de la convocatòria. El CGE 2015 va requerir 103M€, però en el pressupost 2017 només es preveu dedicar-hi 54M€. Aquest fet, podria limitar la necessària incorporació de joves o el suport per fer inversions, mantenir les reduccions del 20% en les ajudes agroambientals, les d’agricultura ecològica i les adreçades a les zones amb limitacions naturals iimpedir que cap nou pagès o ramader es pugui beneficiar d’aquests darrers ajuts.

El President de JARC-COAG indica que l’entitat té en compte que durant l’any 2015 es va donar suport econòmic a 712 incorporacions de joves, xifra històrica que pot ser conseqüència d’una convocatòria 2014 en que no hi havia pressupost i només s’aprovaren 24 inicis d’activitat. Així doncs, malgrat suposar que l’any 2017 el nombre de sol·licituds d’incorporació s’estabilitzarà, situant-se dins la mitja habitual d’unes 300 incorporacions anuals, els números continuen sense sortir. Respecte al suport a inversions, la situació és similar, ja que entre les convocatòries 2012 i 2013 es van haver de denegar 1.200 sol·licituds per manca de pressupost i el 2014 no es va poder ni convocar l’ajut, per tant, l’any 2015 el DARP va donar resposta a més sol·licituds del que és habitual (1.125 aprovades, quan la mitja està al voltant de les 650).

Finalment, JARC-COAG indica que mantenir una retallada del 35% en el pressupost del Departament d'Agricultura en relació a l’any 2010, ofega les possibilitat de millora del sector agrari. La contínua manca de recursos econòmics no només afecta les línies d’ajut que l’entitat considera vitals, també hipoteca el fet de poder iniciar polítiques agràries pròpies amb visió de futur i limita la capacitat de reacció del Departament davant qualsevol imprevist (gelades, qüestions relacionades amb sanitat vegetal o animal, etc).

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat