JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

12/01/2017 - JARC-COAG denúncia que el DARP penalitza l’ús dels sistemes de gestió innovadors i més precisos

    Aplicador fertilizant orgànic

Veure més informació:

Reunió amb el DARP per debatre el projecte de Decret sobre fertilització i dejeccions ramaderes

Representants de JARC-COAG s’han reunit aquest matí a Lleida amb membres del Departament d'Agricultura per exposar les al·legacions dels representants dels productors respecte el projecte de Decret sobre gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes.

L’organització agrària demana:

Acceptar l’ús d’analítiques per l’elaboració del Pla de Dejeccions Ramaderes

El DARP ha de permetre que les explotacions que disposin d’analítiques del sòl i dels nitrats presents a les dejeccions ramaderes puguin emprar les dades obtingudes per l’elaboració del Pla de Dejeccions Ramaderes. Amb aquesta informació es demostra objectivament la quantitat de Nitrogen generat per una granja i es garanteix la correcta aplicació al sòl com adob orgànic.

JARC-COAG considera que no acceptar els resultats d’aquestes analítiques comporta un perjudici a aquells productors que han fet un sobreesforç per millorar la gestió de les dejeccions i la fertilització, incorporant tecnologies que els permeten un control més exhaustiu.

Recolzar la generalització progressiva de sistemes de fertilització innovadors més precisos

L'Administració ha de promoure i recolzar econòmicament que tots els productors puguin fer ús d’aplicadors de fertilitzant orgànic amb conductímetre elèctric i cabalímetre. L’objectiu és generalitzar progressivament una fertilització més precisa, absolutament controlada i totalment adaptada a les necessitats dels cultius.

Autoritzar l'adobat orgànic amb criteris agronòmics i respecte ambiental

Aquesta petició faria referència als augments d'adobat proposats per JARC-COAG i rebatria les reduccions injustificades plantejades pel DARP, concretant-se principalment en dos punts:

Cal permetre aplicar més quantitat d’adob orgànic quan es fan dobles collites. Si no es té en compte la necessitat més gran de nutrients del cultiu en aquest cas, l'única opció del pagès és haver de complementar l'adobat orgànic amb mineral. JARC-COAG ha demanat reiteradament al DARP que permeti, en aquest supòsit, un augment des de les 170 unitats de nitrats per hectàrea a les 220, tal com s’ha aconseguit a altres països, com Bèlgica.

El DARP planteja exigir una reducció del 30% de l’aplicació del Nitrogen a les explotacions existents situades en zones vulnerables que generin més de 18.000 kg Nitrogen/any. JARC-COAG considera que aquesta decisió no té cap criteri agronòmic, ja que en aquestes terres hi ha cultius que requereixen uns nutrients que caldrà continuar aportant a través d’adobs minerals.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat