JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

29/12/2016 - "Els purins, únics acusats sense aportar proves"

    Reunió amb membres de la Sindicatura de Comptes

Veure més informació:

Reunió amb el Síndic de Greuges per rebatre el seu "Informe sobre la contaminació provocada pels purins"

  • JARC-COAG rebutja la criminalització desmesurada i continuada de l’activitat agrària plantejada pel Síndic de Greuges.En aquest cas, considera que centrar-se únicament en els purins “respon a una anàlisi esbiaixada, poc amplia i que no es fonamenta en dades objectives sobre totes les possibles fonts de contaminació”
  • Torna a exigir a l'ACA que aporti informació sobre els diversos orígens dels nitrats presents en les aigües, diferenciant l'orgànic del mineral, i que faci públic els resultats de les analítiques de les aigües tractades a les depuradores.
  • Reclama que el cost de la gestió de les dejeccions hauria d’estar compartit amb la resta d’agents de la cadena de valor del producte.

 L’organització agrària JARC-COAG s’ha reunit avui amb membres de la Sindicatura de Greuges per rebatre el seu "Informe sobre la contaminació provocada pels purins a Catalunya".

L’entitat considera que la situació dels aqüífers i dels sòls és fruit de múltiples factors i activitats que conflueixen de forma diferent en cadascun dels territoris, amb una acció acumulativa. Així doncs, si es vol analitzar exhaustivament, també caldria valorar l'impacte de la manca de depuradores, el mal funcionament d’algunes d’elles i el destí dels fangs que generen, l’ús d’adobs minerals en parcs, jardins, cultius i camps de golf, entre d’altres.

JARC-COAG considera que “responsabilitzar únicament de la situació als purins és el resultat d’una anàlisi esbiaixada, poc acurada, que no es fonamenta amb dades objectives sobre l’origen dels nitrats, contribuint a continuar criminalitzant injustament només al sector porcí”.

Reclamant dades objectives sobre l’origen i la diferenciació dels tipus de nitrats

Des de l’organització agrària, fa temps que es demana a l'Administració catalana, concretament a l'Agència Catalana de l'Aigua, dades objectives sobre l’origen dels nitrats presents al subsòl, diferenciant si són orgànics o minerals, i detallant quins provenen d’excrements humans. A partir d’aquesta informació, s’hauria de determinar els factors que intervenen en cada territori i establir accions de millora adequades a cada situació. Aquesta reivindicació continua sense ser escoltada per la Generalitat i tampoc ha estat recollida a l'informe del Síndic, malgrat haver-li comunicat.

Una línia de finançament pels productors

Els ramaders que, directament o indirectament, es van veure afectats pel tancament de les plantes de cogeneració han fet, i ho continuaran fent, un gran esforç tècnic i econòmic per adaptar els seus sistemes de gestió de les dejeccions. Segons JARC-COAG, aquest suport econòmic caldria estendre’l als agricultors per generalitzar l’ús de les millores tecnològiques aplicables a la fertilització orgànica.

Contra les taxes als ramaders

JARC-COAG considera que l’aplicació de taxes als ramaders de porcí seria injusta i abusiva, ja que s’estaria fent sense determinar prèviament els múltiples possibles orígens de la contaminació. A banda, que resultaria molt negativa per la viabilitat de les explotacions petites i mitjanes, habitualment de tipus familiar.

Rebuig a la moratòria per ampliar o construir una granja

Els representants de l’organització agrària deixen clar que ja s’està aplicant una moratòria en l’ampliació o la construcció de noves granges “absolutament injusta i discriminatòria”. Per pressió social no es poden posar impediments a les sol·licituds d’ampliació o de nova construcció si respecten la normativa.

La fertilització orgànica, un sistema vàlid

L’entitat considera que l’objectiu genèric de tractar en dos anys un mínim del 50% dels purins de les explotacions amb sistemes de depuració i plantes de compostatge està mancat d’argumentació, ja que no té com a base una anàlisi tècnica ni agronòmica de les explotacions ramaderes o agrícoles, que s’hauria de fer individualitzadament.

Recorda que, la fertilització orgànica és tant o més vàlida que la mineral i permet aprofitar un recurs de forma absolutament respectuosa amb el medi ambient si la gestió és l’adequada. De fet, és la base de l’adobat en agricultura ecològica.

Cada explotació té una realitat que cal tenir en compte, sent possible que en determinats casos els sistemes de depuració o compostatge siguin innecessaris o, fins i tot, inadequats.

Actualitzar les taules que determinen la quantitat de nitrats per espècie

L’organització agrària fa anys que reivindica que les dades estàndard que determinen la quantitat de nitrats per espècie ramadera no es corresponen a la realitat i estan valorades a l’alça.

Gràcies a les noves tecnologies, JARC-COAG està analitzant la quantitat exacta de Nitrogen generat en una explotació de porcí i regularment aporta les dades obtingudes al Departament d'Agricultura. La informació recollida mostra que la manca de purins per adobar correctament les hectàrees teòricament previstes. Si aquesta realitat fos oficialment acceptada, corroborant-la amb altres casos, s’alliberaria sòl per poder aplicar correctament altres fertilitzants orgànics, no havent de recórrer als minerals per assegurar el correcte desenvolupament del cultiu, respectant en tot moment el medi ambient.

Augmentar l'adob orgànic permès per a les dobles collites

L’entitat agrària també considera que cal permetre aplicar més quantitat d’adob orgànic quan es fan dobles collites. Si no es té en compte la necessitat més gran de nutrients del cultiu en aquests casos, l'única opció del pagès és haver de complementar l'adobat orgànic amb mineral. Des de JARC-COAG, es recorda que s’ha demanat reiteradament al DARP que permeti, per aquests casos, un augment en l’aplicació d’adob orgànic des de les 170 unitats de nitrats per hectàrea a les 220, tal com s’ha aconseguit a altres països, com Bèlgica.


Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat