JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

04/11/2016 - JARC-COAG demanarà a Tejerina que doni més suport al pagesos i ramaders professionals catalans

    Ministra a la Fira de Sant Miquel

Veure més informació:

Prioritats per a la nova legislatura estatal en matèria agrària

  • L’organització agrària destaca que l'Estat ha retallat un 74% el finançament al Programa de Desenvolupament Rural català (PDR) fins al 2020, provocant que s’incrementin les denegacions i les reduccions en els imports d’ajuts essencials pels productors professionals (incorporació de joves, inversions, agroambientals, producció ecològica i indemnitzacions per zones amb limitacions naturals.
  • L’entitat farà arribar les seves peticions al Magrama, entre les quals també destaca negociar a Brussel·les una PAC que exclogui els que no es dediquen professionalment al sector, sancionar la "venda a pèrdues", estendre l’obligació de contractes a totes les operacions de la cadena alimentària i incrementar el suport econòmic adreçat a les assegurances agràries contractades pels professionals, entre d’altres.

JARC-COAG considera que el sector agrari, com a base de l’alimentació, és estratègic per al conjunt de la societat i així reclama que s’estableixi dins de l’agenda del nou govern.

L’organització agrària farà arribar a la Ministra d'Agricultura els aspectes que considera prioritaris a curt i mig termini, que són entre d’altres els següents:

Recuperar un pressupost digne pel PDR català

L’entitat fa temps que denuncia la retallada d’un 74% en el pressupost del Ministeri d'Agricultura adreçat al Programa de Desenvolupament Rural català establert fins el 2020, aportant només 59 milions. Aquesta reducció està agreujant la disminució dels imports d’ajuts essencials (producció ecològica i integrada, mesures agroambientals, indemnitzacions compensatòries) i contribueix a incrementar les denegacions d’ajuts per inversions o per la incorporació de joves al camp.

Més mesures per aturar l’envelliment del sector agrari

S’hauria d’establir una ambiciosa política de relleu generacional, prioritzant el suport a la instal·lació de joves dins el PDR, facilitant l’accés a la terra, garantint una formació professional contínua, adaptada i de qualitat o establint beneficis fiscals i de cotització a la Seguretat Social, entre altres avantatges.

Una PAC que prioritzi realment als professionals

El Ministeri d'Agricultura ha de treballar a Brussel·les per una nova orientació de la Política Agrària Comuna (PAC) que prioritzi realment el suport als professionals agraris, que treballen directament a la seva explotació i generen desenvolupament econòmic i benestar social en l’àmbit rural.

Més suport als professionals per la contractació d’assegurances

L’assegurança agrària ha de ser una estratègia fonamental de manteniment de rendes davant el volàtil entorn econòmic actual i el previsible augment dels riscos per a l’agricultura ocasionat pels efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, es reclama un increment de la partida pressupostària destinada a les assegurances agràries adreçades a professionals, almenys fins als nivells de 2007-2011, per reduir el cost de les pòlisses i contribuir a la universalització de les mateixes.

Revertir la pèrdua de renda dels agricultor i ramaders

Es fa imprescindible emprendre actuacions per revertir la continuada pèrdua de renda dels agricultors i ramaders en els últims anys (-16% en l'última dècada), que passarien per millorar els seus ingressos i reduir els costos.

Com augmentar els ingressos?

Davant les polítiques orientades a la desregulació generalitzada del mercat, és necessari reforçar la regulació de la cadena agroalimentària. Aquesta ha de ser rendible i sostenible en el seu conjunt, per a això cal acabar amb l’abús de posició de domini i que el valor creat es reparteixi de manera justa i equilibrada entre tots els operadors.

En aquest sentit, des de JARC-COAG es proposa millores de la Llei de Cadena Alimentària, l’extensió dels contractes obligatoris al conjunt de les operacions en la cadena, la introducció de la “venda a pèrdues” com a pràctica comercial abusiva sancionable i la prohibició de les campanyes de promoció basades en el regal d’aliments bàsics (productes primaris o productes envasats com la llet o oli d’oliva) per no induir a error sobre el preu i valor real d’aquests aliments.

Com reduir els costos?

La tendència alcista dels costos de producció (+39% des de 2003) ha comprimit la rendibilitat del sector. En aquest sentit, des de JARC-COAG es proposa, entre altres, mesures de tipus fiscal, tals com l'increment de l'IVA compensatori al sector ramader equiparant-ho a l'agrícola. En relació als costos de la factura elèctrica, la implantació d’un contracte específic i adaptat a les característiques del consum en el sector agrari. En el cas dels regadius és imprescindible adaptar un contracte de temporada que s’adeqüi a les característiques d’aquesta activitat i sigui realment operatiu pels regants.

D’altra banda, caldria crear un Observatori de costos productius, per augmentar la vigilància sobre possibles oligopolis que controlin l’energia, els fertilitzants, els pinsos, les llavors, etc., evitant així l’especulació i els increments desmesurats en la producció.

Establir l'Estatut de l'Agricultura Professional

JARC-COAG considera que cal renovar l'actual Llei 19/95 de Modernització d'Explotacions a través de l'Estatut de l'Agricultura Professional. S’ha aconseguit un dels principals objectius de la Llei 19/95, com és l'increment de la dimensió econòmica de les explotacions agràries, tant a través de l'increment de superfície com de la productivitat, però, desgraciadament, s’ha fracassat a l’hora de millorar la viabilitat econòmica de les mateixes, i per tant, la renda dels agricultors i ramaders.

Rebuig als acords que provoquen competència deslleial i inseguretat alimentària

Els acords comercials amb tercers països són una amenaça pel model europeu d’agricultura i alimentació, basat en la qualitat, la sostenibilitat i la diversitat. Aquests, generen competència deslleial facilitant l’accés al mercat europeu d’aliments produïts amb costos més baixos i menys seguretat alimentaria i provoquen la destrucció dels teixit productiu i l’augment de la dependència alimentària.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat