JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

10/01/2013 - Publicat el Decret d'acreditació de Venda de Proximitat de productes agroalimentaris

Veure més informació:

L’objectiu és regular aquest tipus de venda i establir les acreditacions necessàries

El Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris respon a la demanda de regulació d’aquest tipus de venda i no ha estat senzill en confluir-hi la pro­ducció, el comerç, la protecció del consumi­dor i la salut i seguretat alimentària.

La voluntat d'adhesió per als interessats és mitjançant la DUN i, entre d'altres, s'ha de complir el requisit de ser titular de l'explotació (en el cas d'agrupacions de productors, n'han de ser els membres). Els canals per a la comercialització poden ser la Venda Directa (del productor al consumidor) o la Venda en Circuït Curt (mitjançant un intermediari)

El Decret suposa un pri­mer pas i potser no dóna resposta a totes les situacions o necessitats. Cal entendre-ho com una eina d'acreditació de la procedència i se­guretat alimentària, i pot afavorir que el valor afegit resti a les explotacions agràries.

Podeu trobar més informació a l'apartat de venda de proximitat d'aquesta mateixa web, dins de l'apartat d'estructures.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat