JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

14/09/2016 - Compromís de representants del Magrama amb JARC-COAG per acabar amb les pràctiques comercials abusives al sector hortofructícola

    Reunió AICA JARC-COAG

Veure més informació:

Durant la trobada amb el director de Agència per a la Informació i Control Alimentaris (AICA) celebrada a Madrid, aquesta ha acceptat realitzar un exhaustiu Pla de Control davant l’escassa aplicació de la Llei de la Cadena Alimentària

  • David Borda, cap sectorial de fruita dolça de JARC-COAG, hi ha participat advertint sobre el baix nivell de contractes en les operacions de compravenda i l’alt grau de desconeixement per part dels agricultors dels beneficis que els hi pot aportar la normativa
  • JARC-COAG considera que els contractes obligatoris s’han d’implantar per donar estabilitat i transparència a les operacions de compravenda que es fan entre productors i compradors

David Borda, cap sectorial de fruita dolça de JARC-COAG, ha participat en una reunió bilateral amb els màxims responsables de l'Agència per a la Informació i Control Alimentaris (AICA), ens depenent del Ministeri d'Agricultura, per compartir i analitzar la problemàtica de l’aplicació de la Llei 12/2013 de millora del funcionament de la cadena alimentària en el sector hortofructícola.

El màxim representant de la sectorial de fruita dolça de l’organització agrària catalana, juntament amb la resta de membres de la sectorial hortofructícola de COAG, han valorat positivament la llei i la tasca de l’AICA. Tanmateix, han assenyalat que encara queda molt camí per recórrer per a la seva correcta aplicació i han sol·licitat un major esforç de l’organisme en aquest sentit pel sector de fruites i hortalisses. Existeix encara un baix nivell de contractació i un elevat grau de desconeixement per part dels productors respecte als beneficis que pot oferir-los la llei.

Problemàtiques principals

En aquest sentit, el representants dels productors han traslladat les problemàtiques concretes que afecten al comerç majorista i a determinades Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH), que en la pràctica no haurien de quedar eximides de la contractació obligatòria. S’ha posat l’accent principalment en el contingut dels contractes, en l’opacitat d’algunes clàusules, en els descomptes no objectius que afecten al preu i en l'incompliment dels terminis de pagament.

Pla de Control per comprovar els contractes

L’AICA, per la seva banda, s’ha compromès a realitzar un Pla de Control específic per comprovar la formalització dels contractes que comptarà amb més d’un miler d’inspeccions. La finalitat d’aquesta nova campanya d’inspecció és verificar que totes les transaccions comercials que superin els 2.500 euros quedin recollides per escrit en un contracte, tal com estableix la Llei de la Cadena.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat