JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

20/07/2016 - JARC-COAG traslladarà al Ministeri d'Agricultura un paquet de mesures urgent per aturar la crisi de preus del sector cunícola

    Explotació Rosa Centellas

Veure més informació:

El document de propostes persegueix millorar la situació econòmica de les explotacions i afavorir la transparència al mercat.

Es demanarà que s’articulin ajudes directes, utilitzant part del muntant atorgat a l'Estat espanyol en el Consell de Ministres d'Agricultura de la UE celebrat el passat 18 de juliol, sol·licitant també que el Magrama dupliqui el pressupost amb fons propis.

 JARC-COAG participarà en la mobilització prevista el 27 de juliol davant l’escorxador del grup Hermi a Valladolid, les pràctiques abusives del qual estan abocant al tancament a centenars d’explotacions cunícoles independents.

La Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG), en representació dels productors de conills de JARC, traslladarà avui al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient un document de propostes per aturar la crisi de preus que pateixen els productors de carn de conill des de fa molts mesos. Les propostes persegueixen un doble objectiu: millorar la situació econòmica de les explotacions i afavorir la transparència al mercat.

Des del punt de vista de la millora econòmica, es planteja:

Articulació d’ajudes directes a la producció cunícola no integrada, utilitzant part del muntant atorgat a l'Estat espanyol en el Consell de Ministres d'Agricultura de la UE celebrat el passat 18 de Juliol. Es demana que es dupliqui el pressupost de 14,66 milions d’euros, amb cofinançament per part del Magrama fins al límit màxim permès. Aquestes ajudes s’haurien de destinar a aquelles explotacions en règim lliure (no integrades) en situació de crisi.

Ampliació del termini de carència dels avals SAECA. Es sol·licita ampliar almenys a dos anys el termini de carència fixat en l’extracte de l'Ordre de 14 de juny de 2016, per la qual es convoquen subvencions per a l’obtenció d’avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) per a titulars d’explotacions agràries, ja que en una situació de marges negatius resulta complicat que es pugui recuperar una inversió en un termini anual.

Autorització de sacrifici en explotació i en escorxadors de petita capacitat. JARC-COAG considera fonamental que els cunicultors puguin sacrificar i comercialitzar directament la seva producció per millorar la seva rendibilitat. D’aquesta manera s’aconseguiria evitar la posició de domini de les següents baules de la cadena, assegurant un marge de rendibilitat per als ramaders que afavoreixi la seva supervivència.

D’altra banda, per millorar la transparència al llarg de tota la cadena de valor de la carn de conill, des de JARC-COAG es proposen una sèrie d’iniciatives que gairebé no suposen cap cost econòmic per les arques públiques:

Obligar als escorxadors a informar sobre els estocs disponibles, tal i com s’exigeix en altres sectors com l’oli d’oliva, el vi o l’arròs, per tal que el ramader pugui conèixer la veritable situació del mercat.

Elaboració per part del Magrama d’un índex de referenciació de preus, que tingui en compte diferents paràmetres que influeixen al mercat (preu dels pinsos, nivell d’estocs, consum, etc...).

Mobilització davant l’escorxador del grup Hermi a Valladolid

El sector cunícola de JARC-COAG participarà en la mobilització prevista pel proper 27 de Juliol davant l’escorxador del grup Hermi a Valladolid (1 de cada 4 conills que se sacrifiquen a l'Estat espanyol passen per les seves instal·lacions). L’objectiu és  denunciar les pràctiques comercials abusives d'aquest grup, que estan abocant al tancament a centenars d’explotacions cunícoles independents (no integrades).

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat