JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

15/07/2016 - JARC demana enfortir la defensa dels interessos dels productors agraris dins les Interprofessionals

    organitzacions agràries

Veure més informació:

Considera que cal aclarir quins són els objectius i funcions de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries (OIA), per garantir que el seu treball sigui eficaç i beneficiï a totes les baules de la cadena agroalimentària.

JARC, organització agrària catalana integrant de COAG des del 2009, dóna suport a l’acord que aquesta darrera entitat ha signat aquest matí a Madrid amb la resta d’organitzacions professionals agràries representatives a nivell de l'Estat espanyol. Amb aquesta iniciativa es pretén millorar el funcionament de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries (OIA), aclarir els seus objectius i funcions de les OIAs, i centrant-se en enfortir la defensa dels interessos dels agricultors i ramaders en el si de les mateixes.

D’entrada, JARC reitera que la finalitat màxima de les Interprofessionals ha de ser garantir la defensa dels interessos generals de cada sector, evitant convertir-se en un instrument de defensa d’interessos particulars, com ara succeeix en determinats ens.

El gran valor de les OIA és que diferents associacions representatives de les baules de la cadena alimentària, malgrat tenir interessos diversos i moltes vegades contraposats, busquen coordinar-me i col·laborar en objectius sectorials comuns, essencialment de caràcter econòmic. En aquest sentit, la seva labor habitual ha d’inscriure’s en actuacions de caràcter econòmic i d’interès comú de tots els agents de la cadena.

Objectius i funcions d’una OIA

Segons JARC-COAG, les OIA han de centrar-se en l’elaboració d’estudis per millorar el coneixement, l’eficiència i la transparència dels mercats i la informació que reben els consumidors. Així mateix, han d’establir eines per aconseguir l’estabilitat sectorial, tals com els contractes tipus, els estudis de la cadena, dels índexs de preus i dels costos objectius, que siguin transparents, verificables i no manipulables, o bé, estudis per racionalitzar, millorar i orientar la producció agroalimentària a les necessitats del mercat i a les demandes dels consumidors, i finalment, l’adopció de mesures de regulació de l’oferta.

Cal adequar l’estructura i el funcionament d’algunes OIA a les finalitats que li són pròpies i a aconseguir la major eficiència i efectivitat en les accions que emprenguin, evitant duplicitat de funcions i actuacions respecte les organitzacions que en formen part. 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat