JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

11/07/2016 - JARC-COAG planteja millores dels contractes d’arrendament rústic al Parlament de Catalunya

    Francesc Boronat, president de JARC-COAG Catalunya, al Parlament

Amb l’objectiu d’augmentar i garantir la disponibilitat de terres de cultiu, cal tenir la possibilitat de flexibilitzar la durada dels contractes d’arrendament, establint-la en funció del tipus de conreu o del projecte empresarial que tingui l’arrendatari.

Francesc Boronat, president de JARC-COAG, ha comparegut davant la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya per demanar millores en relació als contractes d’arrendament rústic.

L’organització agrària ha plantejat, entre d’altres, que la durada dels contractes no sigui sempre necessàriament de set anys. Aquesta, s’ha d’adaptar al tipus de cultiu o activitat agrària desenvolupada i al projecte empresarial que tingui l’arrendatari. Francesc Boronat, ha exemplificat la demanda indicant que "a un pagès que conrea cereals, un cultiu de campanya, potser no li interessa mantenir durant set anys un contracte d’arrendament. De fet, als arrendadors moltes vegades els tira enrere el fet de comprometre’s per tants anys". L’objectiu de JARC-COAG és aconseguir que hi hagi una major disponibilitat de terres per fer-hi activitats agràries.

També planteja la possibilitat de flexibilitzar la durada per als productors que els calgui mantenir el contracte durant un període superior a set anys. Determinades inversions, com seria el pas a regadiu, o determinats projectes, com la incorporació d’un jove al sector, requereixen tenir la seguretat de disposar de la terra durant un període concret que asseguri la viabilitat empresarial i el retorn de la inversió feta.

Paral·lelament, amb l’objectiu d’incentivar l’arrendament, l’entitat proposa que l’arrendador tingui bonificacions fiscals en la tributació quan cedeixi temporalment l’ús de les seves terres a agricultors professionals. De fet, aquestes bonificacions considera que encara haurien de ser superiors si l’arrendador és un pagès jubilat amb una pensió molt baixa, una realitat lamentablement molt habitual.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat