JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

23/06/2016 - El Tribunal Suprem rebutja l’ordre ministerial que va obligar a tancar les plantes de tractament de purins

JARC-COAG aplaudeix la sentència i espera que la decisió “obri la porta a reprendre l’activitat a les instal·lacions i els ramaders puguin gestionar els seus excedents”.

Una sentència de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem declara la nul·litat de diversos aspectes de l’annex de l’ordre ministerial de l’any 2014 que retallava les primes de l’energia elèctrica produïda en les plantes de tractament i reducció de purins mitjançant la cogeneració. El text del passat 20 de juny estima el recurs interposat per l’Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental del Purín (ADAP) contra l’ordre per la qual s’aproven “els paràmetres retributius aplicables a determinades instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, especialment en la part referida al tractament dels purins pel que fa als valors i els paràmetres relatius als costos d’inversió i explotació”.

Des de l’organització agrària JARC-COAG, s’aplaudeix la sentència i s’espera que permeti reobrir les plantes de cogeneració de tractament de purins que encara continuen actives, de forma que les explotacions ramaderes hi puguin tornar a gestionar els seus excedents. L’ordre ministerial, publicada el 2014, però amb efectes retroactius des de juliol de 2013, va suposar el tancament de 29 instal·lacions (6 d’elles a Catalunya) com a conseqüència de l’entrada en vigor del nou règim retributiu, que els hi va suposar la fallida.

Retallada de les primes

L’ordre ministerial va derivar en una retallada de més del 40% de la prima a l’energia produïda mitjançant la cogeneració. El Cap Sectorial del porcí de JARC-COAG, Jaume Bernis, recorda que després de l’anunci, “les plantes van parar la seva activitat i les explotacions vam haver de recórrer a noves tècniques de gestió que suposaven inversions, més costos pels ramaders i una pèrdua de competitivitat”.

Amb el nou panorama que es planteja arran de la sentència del Suprem, JARC-COAG espera que les plantes encara no desmantellades recuperin l’activitat i ajudin de nous als ramaders en la tasca de gestionar les dejeccions.

El sector porcí, un motor econòmic

El porcí és el segon àmbit econòmic de Catalunya que més contribueix al Producte Interior Brut (PIB) i aporta un 14% al sector agroalimentari. A més, exporta un 60% de la seva producció.

Catalunya és la primera comunitat autònoma productora de carn de porc. El tancament de les sis plantes va suposar que 540 explotacions porcines catalanes tinguessin problemes per gestionar les dejeccions que produïen, el que suposava un volum de 675.000 metres cúbics de purins.

En l’àmbit estatal, les 29 plantes de purins existents gestionaven al voltant de 2,5 milions de metres cúbics de purins procedents de més de 2.000 explotacions de porcí. El sector porcí és el principal motor econòmic de moltes comarques, representa més del 14% del PIB industrial i genera més de dos milions i mitjà d'ocupacions, dels quals prop de 200.000 són llocs de treball directes i amb un volum de negoci de més de 6.000 milions d'euros anuals.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat