JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

07/06/2016 - JARC-COAG presenta a Brussel·les els avantatges de la no collita per millorar la renda dels agricultors

    Explotació amb no collita de fruita

Veure més informació:

Intervenció de David Borda al Grup d'Experts de préssec i nectarina de la Comissió Europea

  • El Cap Sectorial de la fruita de JARC i COAG, David Borda, destaca que els actuals sistemes de prevenció i gestió de crisi no resulten eficaços per solucionar les caigudes conjunturals de les cotitzacions 
  • Per millorar el seu funcionament, proposa revisar a l'alça les indemnitzacions de retirada perquè estiguin ajustades als costos reals i establir un fons diferenciat per a gestió de crisi en les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH)

David Borda, Responsable de Fruita Dolça de JARC i de COAG, ha presentat avui a Brussel·les les propostes de les dues organitzacions per a la millora dels sistemes de gestió de crisi en el sector de fruites i hortalisses i, en particular, pel que fa referència a les mesures de collita en verd i no collita.

El fructicultor lleidatà ha realitzat una detallada exposició davant el Grup d'Experts de préssec i nectarina de la Comissió Europea, en el qual participen membres de la producció, el comerç i la indústria, a més dels representants de la Comissió.

La ponència s'ha centrat a explicar les experiències reals de dur a terme les mesures de collita en verd i no collita en camp, presentant els seus avantatges, però també les dificultats de la seva aplicació, que s'han pogut comprovar en diverses ocasions durant la passada campanya en diverses explotacions de fruita d'os.

Borda ha plantejat que s'ha d'impulsar el sistema de no collita/ collita en verd, reduint les traves burocràtiques existents, millorant els baixos nivells de compensació per a l'agricultor i tenint en compte els rendiments reals en cada parcel·la per al càlcul del producte indemnitzable.

“Considerem que aquestes mesures tenen un major efecte i més àgil sobre el mercat, la qual cosa repercuteix en la renda del productor en produir-se un increment de preu i reduir-se l'oferta, però també per suportar una menor despesa en el procés. En part, això es produeix perquè el producte no arriba a la OPFH i no exerceix un efecte de “pressió” per donar-li sortida”, ha destacat Borda. “A més, el producte s'incorpora al sòl, a manera de biofertlització, i es disminueix la generació de CO2 en reduir-se el transport de producte fora de l'explotació”.

D'altra banda, Borda ha comentat que, de manera general, els sistemes actuals de prevenció i gestió de crisi no resulten eficaços per solucionar les caigudes conjunturals de preus en origen, pel que han de ser millorats. A més, s'ha plantejat la necessitat, d’entre altres qüestions, de revisar a l'alça les indemnitzacions de retirada perquè estiguin ajustades als costos reals, establir un fons diferenciat per a la gestió de crisi en les OPFH i potenciar els recursos destinats a aquestes mesures.

A més, en situacions de forta afectació de les cotitzacions en origen, és a dir, en moments de crisi greu, els sistemes disponibles són absolutament insuficients i es fa necessària una revisió a fons de tot el sistema i la creació d'un altre que sigui més àgil, universal i accessible per a tots els productors, amb un finançament 100% públic i que s'activi de forma automàtica.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat