JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

19/05/2016 - JARC-COAG continua demanant als ajuntaments que bonifiquin el 95% de l’IBI de les construccions agràries situades en sòl rústic

    Reunió amb la Direcció del Cadastre

Veure més informació:

Aportacions a la Taula rodona a Rufea sobre la revisió cadastral agrària

  • L’organització agrària va enviar un comunicat a tots els ajuntaments catalans demanant-los que ho apliquessin, tal com els hi permet la Llei General Tributària. També els indicava que poden establir un tipus de gravamen mínim del 0,3%.
  • D’altra banda, l’entitat està treballant amb la Direcció General del Cadastre, després d’una reunió celebrada a Madrid, per resoldre l’arrel del problema: l’augment excessiu i desproporcionat de la nova valoració cadastral de les construccions.
  • El representant de JARC-COAG també va exposar que demanaran al Cadastre que faci una revisió anual a la baixa del valor de les edificacions agràries, tenint en compte que aquest, indiscutiblement, es redueix amb el pas del temps.

Andreu Melé, representant de JARC-COAG, exposarà a la Taula rodona que es farà avui a Rufea, les peticions i arguments que l’organització agrària fa mesos que manté davant la Direcció General del Cadastre i els ajuntaments catalans en relació a la revalorització cadastral de les construccions agràries situades en sòl rústic i el seu impacte en tributs com l'IBI.

Durant l’acte, organitzat per la comissió de l'Horta de la FAV i l'Ateneu Popular de Ponent, Melé reclamarà que els ajuntaments bonifiquin el 95% de l'IBI de les construccions agrícoles i ramaderes situades en sòl rústic, tal i com els ho permet l’article 74 de la Llei General Tributària. JARC-COAGconcreta que mitjançant una ordenança poden establir una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l’impost a favor dels immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació.

Amb l’objectiu de reduir la pressió fiscal que pateixen els productors catalans després de la implantació dels nous criteris de valoració cadastral, també es demana als ajuntaments que estableixin el tipus de gravamen mínim, establert en un 0,30%, tenint en compte que els professionals agraris no poden traslladar als costos de producció els augments impositius.

Demanen valoracions cadastrals correctes i actualitzades a la baixa

Des de fa mesos, JARC-COAG també està treballant per resoldre l’arrel del problema: l’augment excessiu i desproporcionat del valor cadastral de les construccions agràries i ramaderes ubicades en sòl rústic.

Després d’una reunió a Madrid amb la Direcció General del Cadastre van aconseguir el compromís de revisar individualment les valoracions cadastrals en les quals es presentesin al·legacions i la modificació dels criteris quan es comprovi no corresponen a la realitat.

L’entitat informa que també demanaran al Cadastre que faci una revisió anual a la baixa del valor de les edificacions agràries, tenint en compte que aquest, indiscutiblement, es redueix amb el pas del temps.

Finalment, recorden que l'impacte negatiu d’una incorrecta valoració cadastral no només es tradueix en un augment desmesurat de l'IBI, evidentment també afecta a l'impost de successions o l’accés a beques d’estudi per als fills, entre d’altres.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat