JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

19/05/2016 - JARC-COAG destaca que l’agricultura és clau per la fixació de carboni i d’aigua a la capa freàtica

Jornada "Canvi Climàtic: Una realitat i un repte per a la viticultura", celebrada a Vilafranca el 13 de maig

  • L’organització agrària considera que les Administracions han de donar més suport al manteniment de l’activitat agrícola pels seus beneficis ambientals, no només econòmics, i fer-ne difusió per augmentar la valoració social del seu paper clau.
  • Considera que cal aturar l’abandonament de terres de cultiu i millorar la gestió d’algunes zones forestals. L'increment de malures i zones boscoses de baixa qualitat ambiental comporten una major proliferació de la fauna salvatge, un augment del risc d’incendis i major competència hídrica.
  • L’entitat facilitarà als productors informació perquè s’adaptin als nous escenaris climàtics, caracteritzats per un increment de la temperatura, canvis en la pluviometria, un augment de l’evaporació, i sobretot menys disponibilitat d’aigua. Durant la jornada es tractà la millor capacitat d’adaptació de determinades varietats de raïm i peus, destacant que caldrà aprofundir en com treballar el sòl i quins son els sistemes de conducció, poda, reg i adobat més adequats.

La jornada "Canvi Climàtic: Una realitat i un repte per a la viticultura",organitzada per JARC-COAG al Vinseum de Vilafranca del Penedès, aplegà una quarantena de viticultors per analitzar els reptes que planteja el canvi climàtic per a la viticultura.

Isabel Vidal, cap sectorial de la vinya i el vi de l’organització agrària, destacà la importància de"sumar l’experiència acumulada pels productors als coneixements dels experts en la matèria"."Cal aconseguir la millor adaptació possible, mantenint tots una actitud proactiva. Els viticultors hem de disposar dels coneixements i les eines adequades per prendre decisions per millorar la gestió de les nostres vinyes i aconseguir que siguin menys vulnerables".

La Vall de l'Ebre, possiblement la zona més sensible de Catalunya

En Pablo Resco, tècnic de COAG i responsable del projecte "Efectes i adaptació de la vinya al canvi climàtic a Espanya", va exposar que les variables climàtiques estan subjectes a grans incerteses per les diferències entre les diverses projeccions climàtiques. Malgrat tot, indicà que s’augmentarà la irregularitat de la producció i de la qualitat obtinguda de forma diferent en funció de cada zona.

A Catalunya, cal fer un major esforç de regionalització degut a la diversitat climàtica del nostre territori. Malgrat tot, es pot afirmar que les regions més càlides de la Vall de l'Ebre hauran de fer majors esforços d’adaptació. En elles, l'increment de temperatures podria crear major desfasament entre el cicle de les varietats i el clima, incrementant la possibilitat de desequilibri en la composició del raïm degut a una maduració incorrecta, limitant tant la qualitat com les varietats que es podrien cultivar. D’altra banda, malgrat podria reduir-se el nombre de gelades, l’efecte de les onades de calor i l'increment de les necessitats hídriques podria arribar a reduir la productivitat de les vinyes de secà.

La capacitat d’adaptació dependrà no només d’aspectes productius, sinó que també hi influiran els sociodemogràfics i mediambientals, que poden condicionar molt la implantació de les estratègies necessàries. Una necessitat major d’aigua per al reg pot estar limitada per la disponibilitat de la mateixa degut a la hidrogeologia i la competència entre usuaris, i la necessitat de fer inversions econòmiques pot veure’s frenada per l’envelliment dels productors. Algunes inversions no es poden plantejar quan el període que s’estima que es continuaran en actiu és insuficient.

La vinya, un dels conreus menys perjudicats?

Les característiques d'aquest cultiu ens permet ser positius respecte a la seva continuïtat. Està perfectament adaptat al clima mediterrani i té una major productivitat d’aigua que d’altres.

Tanmateix, tal com destacà en Robert Savè, coordinador de vitivinicultura de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, cal remarcat que el cultiu de la vinya, i l’agricultura en general, és clau per la fixació de carboni i d’aigua a la capa freàtica. En aquest sentit JARC-COAG demana a les Administracions que donin més suport al manteniment de l’activitat agrícola pels seus beneficis ambientals, no només econòmics, i es faci més difusió del seu paper clau.

Savè també indicà que l'increment de la temperatura, el canvis en la pluviometria, l’augment de l’evaporació, i sobretot una menor disponibilitat d’aigua, comportaran canvis en la fenologia i les necessitats de la vinya. Esmentà, per tant, la millor capacitat d’adaptació de determinades varietats de raïm i peus, i destacà que caldrà aprofundir en com treballar el sòl i quins son els sistemes de conducció, poda, reg i adobat més adequats.

Millorar la gestió forestal per reduir la competència hídrica

En Gabriel Borràs, responsable de l'Àrea d'Adaptació del l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, es centrà en la situació i perspectives de la disponibilitat hídrica. Indicà que tots hauríem de millorar-ne l’ús, reduint-lo al màxim. Destacà que l'increment de malures i zones boscoses de baixa qualitat ambiental, en part degut a l’abandonament de les terres de cultiu i una gestió millorable d’algunes zones forestals, comporten una major proliferació de la fauna salvatge, un augment del risc d’incendis i una major competència hídrica. Francesc Boronat, president de JARC-COAG, va informar que es continuaran demanant millores per resoldre aquestes importants problemàtiques que afecten l’activitat agrària.

Els canvis s’acceleren i seran més acusats

Francesc Mauri, geògraf i home del temps de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, feu un repàs del clima del passat, del present i del futur, destacant que el més preocupant és que els canvis s’han accelerat en els darrers anys, i que caldrà un sobreesforç per d’apartar-s’hi. Tant ell, com el president de Cellers Torres, Miquel Agustí Torres, emfatitzaren que reduir l'impacte ambiental depèn de tots, i que és important que modifiquem conductes en tots els àmbits de la nostra vida.

Finalment, en Francesc Boronat, president de JARC-COAG, demanà més suport i valoració per la feina dels pagesos: professionals que produeixen aliments de qualitat i segurs, contribueixen a la sostenibilitat ambiental, a la preservació de les zones rurals i la generació de riquesa.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat