JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

25/04/2016 - JARC-COAG demana disposar d’analítiques d’aigua del subsòl que diferenciïn els nitrats d’origen orgànic dels minerals

    Reunió amb representants de Territori i Sostenibilitat

Veure més informació:

Reunió amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per la millora de la gestió dels purins

  • Aquesta informació permetrà saber on estem i establir un pla d’actuació global, coherent i adequat, que abasti tots els agents i s’adapti a cada zona.
  • L’organització agrària celebra que Territori posposi l’aplicació de la Ponència ambiental del sòl no urbanitzable per continuar-la treballant correctament.
  • L’entitat considera que el cost de les inversions necessàries per la millora de la gestió de les dejeccions s’hauria de traslladar a tots els que intervenen en la cadena de producció i distribució, des del ramader a la gran superfície de comercialització. 

Representants de les sectorials ramaderes i de l’aigua de JARC-COAG, acompanyats pel president de l’entitat a Catalunya i el de Barcelona, s’han reunit amb una part de l’equip directiu del Departament de Territori i Sostenibilitat, encapçalat per l'Hble. conseller Josep Rull. L’organització agrària ha agraït a la conselleria la iniciativa de convocar aquesta trobada de treball, valorant positivament la predisposició al diàleg i l’anàlisi de tots els punts exposats per l’entitat agrària respecte a la millora de la gestió dels purins.

Jaume Bernis, cap sectorial de porcí de JARC-COAG, ha estat l’encarregat d’exposar les consideracions i demandes de l’organització, que son principalment les següents:

Analítiques d’aigua del subsòl per diferenciar els nitrats d’origen orgànic dels minerals

Aquesta informació permetrà establir amb exactitud on estem, quines activitats intervenen en cada territori i establir un pla d’actuació global, coherent i adequat per cada zona.

La Ponència ambiental es continuarà treballant abans d’aplicar-la

JARC-COAG valora positivament que el Departament de Territori i Sostenibilitat hagi decidit posposar l’aplicació de la Ponència ambiental del sòl no urbanitzables, que es centra principalment en l’activitat de les explotacions ramaderes, emplaçant-se a continuar-la treballant amb els diferents agents implicats.

Treballar colze a colze, no esquena a esquena

L’organització agrària va destacar que és molt important que el Departament d'Agricultura i el de Territori treballin conjuntament aquest tema, tenint en compte les consideracions dels implicats.

Inversions per la millora de la gestió de les dejeccions

Per JARC-COAG elcost de les inversions en la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes s’hauria de traslladar a tots els agents que intervenen en la cadena de producció i distribució, des del ramader a la gran superfície de comercialització.

Jaume Bernis destaca que, des del tancament de les plantes de cogeneració a inicis de 2014, conseqüència del canvi normatiu del Govern de l'Estat, els ramaders han fet molta feina per trobar alternatives per la gestió del excedents dels purins que en elles s’hi portaven. Aquestes noves opcions (sistemes de separació sòlid-líquid, compostatge, etc) suposen unes inversions molt elevades pels ramaders. Per JARC-COAG, es tracta d’actuacions molt necessàries per garantir el futur de la producció ramadera catalana, i per tant, seria coherent poder traslladar el cost de les mateixes a tots els agents implicats en la mateixa.

Finalment, informen que anteriorment han tractat aquesta qüestió amb el Departament d'Agricultura, traslladant la necessitat de garantir el suport econòmic per les esmentades inversions. Aquesta aportació econòmica podria establir-se en una línia d’ajut del PDR català (Programa de Desenvolupament Rural).


Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat