JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

04/04/2016 - JARC-COAG acusa al DARP de continuar gestionant malament els ajuts que han d’arribar a la vena dels productors

    Reunió taula agrària

Veure més informació:

Balanç de la segona taula agrària amb la consellera Serret

  • Segueixen sense donar suport econòmic als joves que s’han instal·lat fa més de cinc anys i que necessiten fer inversions per millorar la competitivitat de les seves explotacions.
  • L’organització agrària també critica que per poder aprovar sol·licituds d’incorporació o d’inversions del 2015 es tregui diners de les convocatòries dels anys següents.
  • Consideren que la falta de pressupost s’hauria de cobrir amb fons d’altres línies d’ajut menys importants per als productors, i que en cap cas s’hauria de reduir futures incorporacions de joves, inversions productives, ajuts a l’agricultura i la ramaderia ecològica, Indemnitzacions compensatòries per zones amb majors dificultats productives i els ajuts agroambientals.
  • A banda, que aprovar un ajut 2015 a càrrec de pressupost 2018 comporta no fer efectiu el pagament fins aquest darrer any.
  • Tornarà a posar sobre la taula la crisi de preus que pateixen molts agricultors i ramaders catalans (llet, porcí, conill, fruita, etc). Tenint clar que falta valentia política per acabar amb les pràctiques comercials abusives d’indústria i distribució, les opcions es limiten a millorar substancialment les mesures de gestió de crisi de mercat (retirades i emmagatzematge) o les línies de finançament, entre d’altres.

El President de JARC-COAG, Francesc Boronat, acompanyat del vicepresident de l’organització agrària, Joan Carles Massot, participem aquesta tarda en la segona Taula Agrària convocada per l’Hble. Consellera, Meritxell Serret.

Els aspectes principals que continuaran defensant són:

Ajuts del Contracte Global d'Explotació 2016

La normativa que ho regula encara no s’ha publicat, malgrat el període de sol·licitud es va iniciar l'1 de febrer de 2016. Deixant de banda aquest vergonyós buit oficial, indiquen que l’esborrany d’ordre continua perjudicant als pagesos i ramaders que es van incorporar fa més de 5 anys, perquè no se’ls dona suport econòmic per poder fer inversions en la millora de les seves explotacions. Al 2016, per tant, es tornaran a quedar sense ajut inversions necessàries perquè el Departament continua sense donar la prioritat que cal a la línia de competitivitat.

Ajuts del Contracte Global d'Explotació 2015

Després de denegar 1.440 sol·licituds de l’ajut a inversions entre 2012 i 2013 i no convocar-lo el 2014, el DARP ha manifestat que està fent esforços per donar resposta a un major nombre de sol·licituds del 2015.

Francesc Boronat, president de JARC-COAG, considera però què "donar suport ara, traient-ho de les incorporacions o inversions dels propers anys, no és ni de bon tros la millora solució. Els diners han de venir d’altres línies d’ajut menys importants per als productors". "A banda, que aprovar un ajut del 2015 amb fons de, per exemple 2018, suposa que el beneficiari no veurà ni un euro fins aquest darrer any".

Per JARC-COAG, les mesures que sempre haurien de tenir garantit el màxim pressupost són la incorporació de joves, les inversions productives, l’agricultura i la ramaderia ecològica, les indemnitzacions compensatòries per zones amb majors dificultats productives i els ajuts agroambientals.

Crisis sectorials

JARC-COAG considera que la Conselleria es queda curta quan planteja parlar de crisi sectorial i només esmenta el sector de la llet, el porcí i el conill. Són més els productors que viuen una situació crítica per la manca de rendibilitat de les explotacions derivada d’uns preus en origen ruïnosos i del paper residual que se’ls deixa dins la cadena alimentària.

Sense tornar a exposar les negatives dades que demostren que les coses no van gens bé, l’organització agrària vol evidenciar novament que hi ha una falta de valentia política per sancionar les conductes abusives de la indústria i la distribució. Davant d'aquest fet els representants de JARC-COAG demanen, com a mínim, millores ostensibles en les mesures de gestió de crisi de mercat establertes a nivell europeu i que el DARP treballi per aconseguir convenis amb entitat financeres per oferir als productors línies de finançament amb interès zero, entre d’altres propostes que cal analitzar sector per sector.Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat