JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

17/03/2016 - La tradicional pujada del preu del conill en Falles es queda molt lluny dels costos de producció

Informe de JARC-COAG sobre l'evolució del preu del conill

Durant els últims anys, les cotitzacions del conill en origen durant la primera quinzena de març s’han situat entorn d'1,90€/kg. Actualment, no superen l'1,50€.

Escorxadors i cadenes de distribució, principals beneficiats d’un augment del consum amb baixos preus en origen.

JARC-COAG ha reclamat un pla de xoc al Ministeri i al Departament d'Agricultura per evitar el tancament de la majoria de les explotacions cunícoles independents. La primera reunió amb el nou equip del DARP fou positiva, però queda molt per fer.

JARC-COAG denuncia que la tradicional pujada del preu del conill en origen amb motiu de la Falles s’ha quedat molt per sota dels costos de producció. Durant els últims anys, les cotitzacions del conill en origen durant la primera quinzena de març s’han situat entorn dels 1,90€/kg (setmana 10 del gràfic). Actualment, no superen l'1,50€ mentre que els costos mitjans pugen a 1,80€/kg.

El significatiu augment del consum en aquestes dates deixa a escorxadors i cadenes distribució sense l’argument d’excedents al mercat. L’opacitat amb la qual es mouen convida a pensar que volen ser els grans beneficiats d’aquesta situació: estirada del consum amb baixos preus en origen, amb l’objectiu d’augmentar marges de benefici a costa dels cunicultors. 

Des de 2014 només hi ha hagut 5 mesos en els quals els ramaders han cobrat per sobre de costos. Davant la greu situació, des de JARC-COAG s’ha traslladat al Ministeri i al Departament d'Agricultura la necessitat d’una sèrie de mesures per evitar la desaparició de centenars d’explotacions independents:

  • Ajudes de mínimis i mesures de caràcter financer per aportar liquiditat a les explotacions.
  • Millorar la transparència del mercat, evitant la realització de maniobres que falsegin la realitat i que generalment suposen una reducció dels preus en origen. S’ha d’obligar als escorxadors, mitjançant norma legislativa, al fet que declarin les existències o estocs que posseeixen, igual que ja fan altres sectors com a oli d’oliva, va venir o arròs. En aquest cas, d’oportú seria que declaressin les existències amb una periodicitat mensual. D’aquesta manera el sector productor podria guanyar capacitat de negociació en disposar d’informació real sobre el mercat.
  • Prohibició i penalització de la venda a pèrdues. No s’ha de permetre que els ramaders embenen la seva producció per sota de costos, si no afavorir un correcte equilibri de la cadena de valor agroalimentària, amb una formació de preus des de l’origen fins a la destinació i no a l’inrevés. S’ha de perseguir la utilització de la carn de conill com a producte reclamo, ja que banalitza la imatge del producte i pressiona els preus a la baixa. 
  • Sol·licitar a la AECOSAN que agiliti l'autorització d’escorxadors de conills. L'autorització d’escorxadors, tant en la pròpia explotació com a escorxadors de petita capacitat, fomentaria el consum de productes locals en zones rurals on el consum es va perdre en tancar escorxadors propers, a més de possibilitar l’accés de la carn de conill de manera directa ens el ramader i el consumidor urbà.
  • Adoptar sinergies per promocionar el consum de carn de conill: JARC-COAG proposa al Magrama, contribuir a aprofitar les sinergies amb Intercun, aportant suport institucional de promoció per al sector, amb mesures com la instauració de la Setmana del conill, o incloure la carn de conill als programes desenvolupats a les escoles i als bancs d’aliments.

Finalment, indicar que durant la primera reunió amb el nou equip del Departament d'Agricultura, celebrada el divendres, es feu una bona radiografia de les diferents problemàtiques d'aquest sector i s’evidencià que hi ha moltes coses a millorar. JARC-COAG considera que caldrà fer seguiment dels acords i les actuacions plantejades, i continuar treballant per trobar sortida a una crítica situació.Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat