JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

17/03/2016 - JARC-COAG Girona aconsegueix el compromís del PPC per tirar endavant un pla de xoc pel sector agrari

    Reunió JARC-COAG Girona amb PPC

Veure més informació:

Reunió de membres de la junta de JARC a Girona amb representants del PPC

  • Representants de l’organització agrària a les comarques gironines s’han reunit amb representants del Partit Popular de Catalunya per fer més pressió al Govern català en els aspectes que afecten especialment a aquest territori.

En Joaquim Suñer, President de JARC-COAG a Girona, acompanyat d’en Josep Bou, membre de la Junta de l’organització agrària a les comarques gironines, s’han reunit amb la Sra. Marisa Xandri, Presidenta de la Comissió d'Agricultura del Parlament de Catalunya i representant del Partit Popular de Catalunya (PPC), i la Sra. Concepció Veray, Portaveu del PPC a l'Ajuntament de Girona.

Durant la trobada, s’han tractat els temes que actualment preocupen més als pagesos i ramaders professionals d'aquest territori, per tal de treballar conjuntament per millorar una situació que cada vegada és més preocupant: el nombre de productors del sector agrari no para de reduir-se.

Ambdues parts han coincidit que un dels temes que cal resoldre és la viabilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes, aspecte que actualment constitueix una greu problemàtica perquè hi ha una crisi de preus generalitzada en sectors importants per Girona, com podria ser el sector lacti o el del porcí.

Prou conductes comercials abusives que perjudiquen als productors

Els representants de JARC-COAG continuen defensant que cal aconseguir que els productors rebin un preu digne, que es valori més la seva feina. Actualment estan molt desprotegits en les seves relacions comercials, i pateixen contínuament les conductes abusives de la resta d’agents de la cadena alimentària. La base, acaba assumint el risc comercial perquè no pot negociar en cap cas les condicions dels seus contractes: preu, termini de pagament o volum de venda.

Etiquetatge que indiqui l’origen dels productes i més difusió del que ens diferencia

En Joaquim Suñer va manifestar que cal que tots nosaltres, com a consumidors, disposem de més informació. Si tothom conegués la qualitat i seguretat que garanteixen els productes de casa nostra, i quan anem a comprar poguéssim identificar els aliments fets aquí, els productors tindrien més opcions de rebre un preu digne. Falta informació, difusió i valoració de la feina ben feta.

Valoracions cadastrals adequades per les construccions agràries

L’organització agrària va explicar la feina que han fet per reduir les desmesurades valoracions cadastrals que s’estan establint per les construccions agràries situades en sòl rústic, i l'impacte que aquesta quantificació té sobre altres tributs, com és el cas de l'IBI.

JARC-COAG s’ha reunit amb el Subdelegat de Govern de l'Estat a Girona, amb la Delegada del Govern de l'Estat a Catalunya, amb representants de la Direcció general del Cadastre a Madrid, amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

D’altra banda, ha fet arribar un comunicat a tots els ajuntaments de Catalunya demanant-los que apliquin una bonificació de fins al 95% de la quota de l'IBI, o bé estableixin el coeficient mínim, que pot ser del 0,3 fins al 0,9.

Neteja de les lleres del rius

Finalment, els representants de JARC-COAG han tornat a demanar que es faci pressió a l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) perquè es facin càrrec de la neteja de les lleres dels rius. La manca d’actuació provoca cada any danys per inundacions evitables a molts camps de les comarques gironines.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat