JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

04/02/2016 - JARC-COAG reclama que els cunicultors puguin vendre directament per sortir de la UCI

    Rosa Centellas, a la seva explotació de conills

Veure més informació:

Petició al Ministeri d'Agricultura i Aecosan

  • L’organització agrària demana una adaptació de la normativa higiènica-sanitària per trobar sistemes de comercialització alternatius que aportin més valor afegit als productors
  • El cost mitjà de producció d’un quilo de conill es situa en 1’80€/kg, mentre que durant l’últim any el ramader ha cobrat 1,53 €/kg de mitjana
  • La manca de rendibilitat ha fet que el nombre d’explotacions de conill a Catalunya s’hagi reduït gairebé a la meitat des de 2009

L’organització agrària JARC-COAG ha sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i a la Agencia Española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (Aecosan) que posi en marxa els mecanismes per facilitar la venda directa de carn de conill al consumidor per aconseguir que els ramaders deixin de perdre diners.  En reunions bilaterals amb els dos organismes, l’entitat ha demanat l’adaptació de la normativa higiènica-sanitària comunitària per accelerar la comercialització directa del productor al consumidor.

Aquesta petició es realitza en un context en el qual la falta de rendibilitat de les explotacions cunícoles fa necessari trobar sistemes de comercialització alternatius que suposin un major valor afegit per als productors, com el cas de la venda directa, tal com es realitza en països comunitaris com Itàlia, França i Bèlgica.

Les darreres dades de l’Índex de Preus en Origen i Destí (IPOD), elaborades per JARC-COAG, confirmen aquesta tendència. Durant l’últim any, el preu en destí ha sigut de mitjana 3,5 vegades superior al preu en origen que cobra el productor. Entre gener de 2015 i el mateix mes de 2016, el preu mitjà en origen ha estat d’1,53 € per quilo. Aquesta xifra es troba per sota dels costos de producció estimats, que un estudi de la interprofessional Intercun situa en 1,80 € per quilo. Avui dia, els ramaders del sector cunícola adverteixen que estan cobrant 1,30 € per quilo de carn. Per la seva banda, el consumidor ha pagat en destí un preu mitjà de 5,28 €.

Aquesta situació crítica ha descapitalitzat els ramaders i ha forçat al tancament de 900 explotacions de conill a Catalunya des del 2009. En només 6 anys, el nombre d’explotacions ha baixat un 47%.

Sistemes de comercialització alternatius

Davant d’un escenari caracteritzat per una situació de baixos preus (per sota de costos), escàs consum intern, excés d’oferta i dificultats a l’hora de donar una major sortida a l’exterior, JARC-COAG creu necessari “trobar sistemes de comercialització alternatius que suposin un valor afegit de les produccions"

El Reglament (CE) No 853/2004 estableix normes en matèria d’higiene dels aliments d’origen animal, tan transformats com sense transformar, però no s’aplica al subministrament directe per part del productor de petites quantitats de carn procedent d’aus de corral i conills. Els Estats Membres poden adoptar mesures nacionals d’adaptació dels requisits específics de l’annex III d'aquest Reglament.

Durant diverses reunions bilaterals, JARC-COAG ha sol·licitat a l’Aecosan i al Magrama que s’autoritzin els escorxadors en explotació i uns requisits més assequibles per als escorxadors de petita capacitat, tal com succeeix a França o Àustria. D’aquesta manera, es facilita al ramader optar per ambdues opcions de sacrifici. Aquells que per les seves circumstàncies econòmiques i/o petita producció no puguin desenvolupar el sacrifici en explotació podrien derivar els seus productes a petits escorxadors locals.

Molts d’aquests escorxadors locals estaven actius fa anys, utilitzant-se per al sacrifici de ramaderies de la zona i destinant la producció al seu consum en l’entorn rural en el qual es trobaven. Després del tancament dels mateixos, la població rural va perdre l’accés al mercat de conills produïts a la zona, les quals gaudien d’unes notables qualitats organolèptiques, com són la frescor o el sabor. La venda directa en molts casos resulta ser l'única via per arribar a certs consumidors, generalment localitzats en el mitjà rural.


Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat