JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

02/02/2016 - Els ramaders catalans del sector lacti cobren un 10% menys per les seves produccions en els últims dos anys

Informe sobre el sector lacti de JARC-COAG

  • JARC-COAG alerta que des de l’eliminació del sistema de quotes, a l’abril de 2015, les entregues dels productors catalans han disminuït un 5%, situant-se als nivells de finals de 2013. Altres territoris de l'Estat, com Navarra, han incrementat la producció un 15% des de finals de 2013, i a Europa destaca Irlanda amb un increment del 30%.
  • Un informe del Departament de Ramaderia de JARC-COAG constata que en l’àmbit estatal es perden 65 explotacions làcties al mes (s’adjunta).
  • A Europa, s’està produint una deslocalització de la producció des dels països del sud cap els del centre i el nord.

Els ramaders catalans del sector lacti cobren un preu mitjà un 10% inferior per les seves produccions durant els últims dos anys. Segons les dades de l’informe de la Situació del sector lacti a Espanya i Europa, elaborat pel Departament de Ramaderia de JARC-COAG, aquest descens s’ha generat entre els mesos de novembre de 2013 i de 2015.

La caiguda de preus de la llet ha forçat al tancament de 17 explotacions de vaquí de llet a Catalunya entre 2012 i 2014. El descens del 2,14%, recollit a l’Observatori de Preus de la Llet del Departament d’Agricultura, encara s’agreuja més si s’analitzen les declaracions obligatòries de llet dels ramaders. En aquest cas, l’organització agrària adverteix que des de l’eliminació del sistema de quotes, a l’abril de 2015, les entregues dels ramaders catalans han disminuït un 5%, situant-se als nivells de finals de 2013.Altres territoris de l'Estat, com Navarra, han incrementat la producció un 15% des de finals de 2013.

La situació a Espanya

Espanya perd cada mes 65 ramaders lactis. La caiguda d’un 20% del preu de la llet ha forçat al tancament a 1.544 productors en els últims dos anys i redueix la xifra total a 16.490. El panorama que dibuixa l'últim informe elaborat pel Departament de Ramaderia de JARC-COAG és d'extrema gravetat.

Sota el títol “De l'aterratge suau fins l'aterra com puguis. Informe de situació del sector làctic a Espanya i Europa després de l'eliminació de les quotes de producció”, es realitza una anàlisi comparativa de les principals variables del sector en els últims dos anys (novembre 2013-novembre 2015), prenent com a base les dades oficials del Ministeri d'Agricultura i la UE.

L'evolució en la quantitat de llet lliurada en el conjunt de l'Estat ha anat clarament a l'alça. Prenent com a referència la llet que s'estava lliurant fa dos anys, l'increment que s'ha produït ha estat del 7% a tota Espanya, passant-se d'un total de 506.600 tones de llet lliurades al novembre de 2013 a 542.000 tones al novembre de 2015.

El context europeu

En l’àmbit europeu, la situació no és molt millor. En els últims mesos, l'evolució en la quantitat de llet lliurada en el conjunt de la Unió ha anat clarament a l'alça. Prenent com a referència la llet que s'estava lliurant fa dos anys, l'increment que s'ha produït ha estat del 7’3% en la UE-28, passant-se d'un total d'11.074.050 tones de llet lliurades en el mes de novembre de 2013 a 11.886.800 tones en el mes de novembre de 2015.

Si s’observa l'evolució per Estats membres, les diferències entre territoris són reveladores sobre el rumb que ha anat prenent el sector a escala comunitària en aquest període. Excepte Malta i Bulgària, la resta de països han augmentat la seva producció en els últims dos anys. No obstant això, no tots ho han fet en la mateixa proporció: Irlanda, per exemple, en un clar intent per posicionar-se com a gran potència productora de llet a en l’àmbit europeu, ha incrementat els seus lliuraments en gairebé un 30% des de novembre de 2013. Altres països com Luxemburg, Bèlgica o Països Baixos també han augmentat la seva producció en proporcions inimaginables fa uns anys (23’4%, 16% i 14’6% respectivament). Polònia o Regne Unit també es posicionen, pels seus increments de gairebé el 10%, com a forts productors de llet europeus.

Mesures per a un sector sostenible

Davant d’aquest escenari, JARC-COAG considera que  la UE ha d'abordar d'una vegada per tots els problemes derivats de les seves pròpies polítiques. L'eliminació de les quotes de producció ha provocat un augment significatiu de la producció, la qual cosa unida a la pressió de la indústria i la distribució, ha arrossegat els preus a nivells per sota dels costos.

L’organització agrària adverteix que la situació ha abocat al tancament a milers d'explotacions en tota Europa. Per això, és necessari un control de la producció làctia en l’àmbit comunitari per evitar excedents i preus de ruïna als ramaders. La UE ha d'apostar per una cadena de valor sostenible per al sector, en el qual els preus al ramader cobreixin els costos de producció. Per a JARC-COAG, “les explotacions que produeixen avui estan en mans de la indústria, que està optant per no recollir la llet o pagar preus ridículs en molts indrets. Això deixa sense cap força les explotacions ramaderes i posa en qüestió el futur del sector lacti català, en particular, i espanyol en general”.


Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat