JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

27/01/2016 - JARC rebutja l’augment del 0,6% de les plantacions de vinya proposat pel Ministeri d'Agricultura per 2016

Reacció davant la proposta del Ministeri per ampliar les plantacions de vinya

  • L’organització agrària catalana ha demanat, juntament amb COAG, que només s’estableixi un lleuger increment del 0,2%, destinat a joves agricultors professionals.
  • A més, cal tenir en compte que en els propers cinc anys entraran en producció 130.000 noves hectàrees en emparrat i regadiu a l'Estat espanyol, la qual cosa suposarà un increment del potencial productiu de 500.000 hl.
  • Abans que augmentar de manera desmesurada el potencial productiu, és vital escometre una reordenació del sistema productiu del vi a l'Estat espanyol amb l’objectiu de garantir les rendes dels agricultors. Per JARC, el model català hauria de ser el model.

Abans del proper 1 de febrer, el Ministeri d'Agricultura ha de publicar oficialment la resolució sobre el percentatge d’autoritzacions de noves plantacions de vinya per 2016. JARC, organització agrària catalana integrada a COAG, rebutja l’augment de 0,6% (prop de 6.000 hectàrees) fixat pel MAGRAMA. Des d’aquestes dues organitzacions es defensa un mínim increment del 0,2% (1.900 hectàrees), orientat principalment als joves agricultors professionals, amb l’objectiu d’incentivar el relleu generacional en el sector.

Han demanat al Ministeri màxima prudència davant el nou sistema d’autoritzacions de plantació de vinya ja que no coneixem la dinàmica que mantindrà el sector ni l'impacte de les noves autoritzacions. A més, lamenten que els criteris marcats pel Ministeri d'Agricultura per establir la prioritat en la concessió de noves autoritzacions penalitzin als viticultors professionals, especialment als joves.

La normativa vigent dóna prioritat en la concessió d’autoritzacions de plantació a menors de 40 anys que no tinguin vinyes al seu nom. Per JARC i COAG és especialment injusta la situació que pateixen els agricultors joves, perquè d’una banda se’ls obligava a comptar amb certa quantitat de vinya per rebre les ajudes de Primera Instal·lació (incorporació), però després el nou sistema els penalitza a l’hora de rebre noves autoritzacions si prèviament tenen vinyes al seu nom.

Un context que no convida a un creixement desordenat:

1. Impacte de la reconversió a emparrat i en regadiu. La superfície reestructurada amb reconversió a emparrat i regadiu, incrementa de mitjana el rendiment en uns 40 hl/ha. Es preveu que entrin en producció des de 2016 a 2021 unes 130.000 has acollides als plans de reestructuració i reconversió entre els anys 2013 i 2018, la qual cosa incrementarà el potencial de producció en uns 500.000 hl. A Catalunya l’emparrat està molt més generalitzat, però és evident que el que passi a altres zones productores de l'Estat, afectarà la pressió sobre l’oferta global.

2. Impacte dels drets de plantació que caduquen. Actualment hi ha 68.051 has de drets que aniran caducant en els propers 8 anys, pel 2016 està previst que expirin 14.748 has (un 22% dels drets totals) i per a l’any 2017 caducaran 10.844 has (un 16% dels drets totals). Entenem que un bon nombre d’aquests drets o la majoria d’ells acabarà transformats en autoritzacions i plantats amb vinya ja que són superfícies que poden acollir-se a les ajudes a la reconversió del vinya i no es deixarà expirar el seu període de validesa en un nombre tan significatiu com fins ara.

3. Veremar “a pèrdues” en algunes zones de l'Estat espanyol. Excepte en determinades Denominacions d'Origen, com seria el cas de Catalunya, les explotacions vitícoles tenen la rendibilitat molt compromesa. En les últimes campanyes han sofert unes significatives caigudes de preus del raïm per vinificació, en alguns casos superiors al 20%. L’últim estudi econòmic del MAGRAMA1 sobre el sector Vitivinícola del 2014 (que no inclou Catalunya), recull unes pèrdues de 22.000 euros en un explotació tipus a Espanya, (- 427€/hectàrea). Aquesta situació sortosament no és la tònica dominant a Catalunya, malgrat que els costos de producció han augmentat molt, i algunes explotacions poden estar també per sota del llindar de rendibilitat.

4. Més exportacions però a baix preu. Segons un informe de l'Observatori Espanyol del Vi, l’any 2014 les exportacions espanyoles, en vins i mostos, foren les més econòmiques de tots els principals països exportadors a nivell mundial, amb una mitjana d’ambo prou feines d'1,11€/l, cotitzacions fins i tot per sota dels països productors emergents de l'Hemisferi Sud.

JARC i COAG sempre han defensat un creixement ordenat i regulat de la superfície de vinya a l'Estat espanyol i a Catalunya, com a manera òptima de mantenir un equilibri entre oferta i demanda que garanteixi les rendes dels viticultors. 


Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat