JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

26/01/2016 - L’Ajuntament de La Sénia es compromet a rebaixar un 50% la quota de l’IBI de les construccions agrícoles i ramaderes situades en sòl rústic

    Explotació vaquí de llet

Veure més informació:

Acord per aconseguir una rebaixada impositiva generalitzada

  • L'organització agrària celebra la decisió del consistori d’aplicar la bonificació que anirà acompanyada d’una reducció del coeficient sobre els béns immobles des del 0,9 al 0,6
  • Alguns ajuntaments catalans han mostrat la seva predisposició a disminuir la pressió impositiva als pagesos i ramaders catalans, després que l’organització agrària els hi sol·licités per carta la mesura arran de la implantació dels nous criteris de valoració cadastral
  • L’entitat ha tingut trobades amb la Direcció General del Cadastre i amb la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya amb la intenció de disminuir l’impacte dels tributs sobre el sector productor

L’Ajuntament de La Sénia s’ha compromès a reduir un 50% la quota de l’IBI de les construccions agrícoles i ramaderes ubicades en sòl rústic i a rebaixar el coeficient sobre aquests béns immobles des del 0,9 fins al 0,6.  En una reunió mantinguda entre l’alcalde de La Sénia, Joan Moisés Reverté, i el vicepresident de JARC-COAG a Tarragona, Francesc Xavier Vela, l’ajuntament ha determinat finalment aplicar aquestes bonificacions, tal com li permet potestativament la Llei General Tributària.

JARC-COAG celebra la mesura, que permetrà reduir la pressió impositiva als pagesos i ramaders catalans. La iniciativa es produeix després que l’organització agrària reclamés als ajuntaments catalans la bonificació potestativa de l’impost una vegada s’han implantat els nous criteris de valoració cadastral. A través d’una sèrie de cartes, se’ls informava que l’article 74 de la Llei General Tributaria estableix que “els ajuntaments mitjançant una ordenança poden regular una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l’impost”.

Coeficient mínim sobre els béns immobles

Per altra banda, l’organització agrària els hi va demanar que, en el cas que no vulguin utilitzar la bonificació potestativa, poden aplicar el coeficient mínim (entre el 0,3 i el 0,9) sobre els béns immobles en sòl rústic. En aquest cas, alguns ajuntaments han mostrat la seva predisposició a estudiar-ho i posar-ho en marxa. Així, Montmajor (Berguedà) l’ha baixat fins al 0,40, Rajadell (Bages) l’ha rebaixat fins al 0,63 i Torà (La Segarra) al 0,59.

Amb l’objectiu d’apaivagar els augments impositius patits pels agricultors i ramaders catalans pels nous criteris de valoració cadastral, JARC-COAG es reunirà demà al migdia amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per pressionar sobre la necessitat que els ajuntaments apliquin la bonificació potestativa, que els ajuntaments tenen fixada en les seves competències.

Des de fa mesos, JARC-COAG està treballant per reduir l’augment excessiu del valor cadastral de les explotacions agràries i ramaderes ubicades en sòl rústic. L’organització agrària està actuant en dues vies: reunions amb la Direcció General del Cadastre, que es va comprometre a revisar individualment les valoracions cadastrals perquè siguin adients a la realitat, i la pressió als ajuntaments perquè apliquin les bonificacions potestatives per l’activitat agrària i rebaixin la càrrega fiscal als productors.Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat