JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

08/01/2016 - JARC-COAG demana als ajuntaments que bonifiquin la quota de l’IBI de les construccions agrícoles situades en sòl rústic

    Reunió amb Delegada del Govern de l'Estat a Catalunya

Veure més informació:

L’organització agrària es reunirà amb la Federació de Municipis de Catalunya i amb l’Associació Catalana de Municipis

  • La Llei General Tributària permet als consistoris una rebaixa de fins al 95% de l’import de l’impost, tenint en compte que es tracta d’una activitat que fomenta l’ocupació.
  • JARC-COAG es trobarà amb les dues entitats perquè traslladin als ajuntaments la necessitat que s’apliqui una bonificació potestativa per reduir la pressió impositiva sobre els pagesos i ramaders, derivada dels nous criteris de valoració cadastral
  • El president de JARC-COAG a Catalunya, Francesc Boronat, recorda que s’està treballant des de fa mesos amb la Direcció General del Cadastre i amb els ajuntaments per reduir l’augment excessiu del valor cadastral de les explotacions agrícoles i ramaderes i l’impacte sobre els diferents tributs

L’organització agrària JARC-COAG reclamarà als ajuntaments catalans que bonifiquin la quota de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) de les construccions agrícoles i ramaderes situades en sòl rústic. L’entitat traslladarà aquesta petició a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), entitats que agrupen els municipis de Catalunya. JARC-COAG exigirà als consistoris que apliquin l’article 74 de la Llei General Tributària, que permet les bonificacions potestatives. La norma, vigent des de l’1 de gener de 2013, estableix que “els ajuntaments mitjançant una ordenança podran regular una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l’impost a favor dels immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació”. Per aplicar la normativa, només seran necessaris els vots de la majoria simple dels membres del ple municipal.

A les reunions previstes amb la FMC i l’ACM, JARC-COAG pressionarà sobre la necessitat de què s’apliqui la bonificació potestativa, que els ajuntaments tenen fixada en les seves competències, amb l’objectiu que s’alleugereixi la pressió fiscal que pateixen els pagesos i ramaders catalans després de la implantació dels nous criteris de valoració cadastral. Com a conseqüència d’aquests, han patit uns augments impositius que no poden traslladar als costos de producció.

Valoracions cadastrals ‘reals’

Des de fa mesos, JARC-COAG està treballant per reduir l’augment excessiu del valor cadastral de les explotacions agràries i ramaderes ubicades en sòl rústic. El president de JARC-COAG a Catalunya, Francesc Boronat, recorda que s’està actuant en dues vies: la Direcció General del Cadastre, amb la qual “vam aconseguir el compromís de revisar individualment les valoracions cadastrals en les quals presentem al·legacions i en la modificació dels criteris quan es comprovi no són adients a la realitat”. Aquesta mesura va ser possible després de la reunió que representants de l’organització agrària van tenir a finals del mes de desembre amb Directora General del Cadastre, Belén Navarro.

Per altra banda, també s’està negociant amb els ajuntaments que, en el cas que no vulguin utilitzar la bonificació potestativa, apliquin el coeficient mínim (entre el 0,3 i el 0,9) sobre els béns immobles en sòl rústic. L’objectiu és aconseguir el menor impacte possible de l’IBI i que les valoracions cadastrals siguin ajustades a la realitat. Boronat explica “la importància d’impulsar les al·legacions perquè les valoracions siguin reals, però també cal fer pressió sobre els ajuntaments, de forma que apliquin les bonificacions potestatives per l’activitat agrària i rebaixin la càrrega fiscal als productors”.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat