JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

23/12/2015 - La renda agrària a Catalunya ha caigut més d’un 15% durant l’ultima dècada

    Evolució renda agrària Espanya

Veure més informació:

Balan agrari amb dades del Departament d'Agricultura corresponents a l'any 2014

  • Les últimes dades del Departament d’Agricultura, corresponents a 2014, preveuen un descens del 3,19% l’últim any, acompanyat d’un augment dels costos de producció i del nivell d’endeutament
  • JARC-COAG adverteix que els preus baixos percebuts pels productors afecten tots els sectors, però especialment a la fruita, el porcí, el conill i la llet

La renda agrària a Catalunya ha baixat més d’un 15% durant els últims 10 anys. Segons les últimes dades del Full d’Estimació de la Renda Agrària del Departament d’Agricultura, el volum total d’aquesta a preus constants l’any 2014 arribava als 1401,1 milions d’euros, una xifra que està més d’un 15% per sota del valor de 1.650 milions d’euros registrat el 2004. Tot i que el 2013, va experimentar un petit augment respecte a l’any anterior, l’avenç del DAAM mostra un descens del 3,19% en la renda agrària final de 2014.

Aquestes dades, encara provisionals, s’emmarquen en un context d’un augment constant dels costos de producció i un increment del nivell d’endeutament dels pagesos i ramaders.

Des de JARC-COAG, volem advertir que l’espiral de preus baixos que perceben els professionals agraris per les seves produccions està afectant de forma transversal tots els sectors. Durant aquesta campanya, ha tingut especial incidència en diversos subsectors, com és el cas de la fruita, el porcí, el conill i la llet.

Dades estatals

En l’àmbit estatal, la Renda Agrària total en termes corrents durant l’any 2015 ha experimentat un ascens de l'1,7% respecte a 2014, segons la 1a estimació de la renda agrària publicada pel Magrama. De l’estudi realitzat pel Departament d'Economia Agrària de JARC-COAG, es desprèn que, malgrat aquest lleuger repunt, des de 2003 el sector acumula una caiguda del 30,1%. En aquest mateix període, els costos de producció han experimentat una pujada del 46%, i el nivell d’endeutament del sector sobre la renda se situa en el 74%.

La volatilitat de preus i l’espiral alcista dels costos de producció estan danyant seriosament la rendibilitat de les explotacions agràries. D’acord amb aquesta tendència, des de JARC-COAG s’ha demanat la creació de l'Observatori de Costos i Mercats per augmentar la vigilància dels oligopolis que controlen els ‘inputs’ que pressionen el sector: (energia, fertilitzants, pinsos, llavors, etc.)i evitar així l’especulació i els costos injustificadament elevats per als agricultors i ramaders.

Temes rellevants

  • Crisi làctia

Lamentablement, el temps ens ha donat la raó i l’acord per a la sostenibilitat de la cadena de valor del sector làctic, que JARC-COAG no va signar, no està servint per garantir un preu digne per als ramaders que almenys cobreixi els costos de producció. Segons dades oficials, el preu mitjà a l’Estat s’ha situat a l’octubre en 0,30 €/l, molt per sota de costos (0,34 €/l). Tal com vam argumentar al seu moment, el text signat no ofereix seguretat jurídica als productors perquè és una mera declaració d’intencions, generalista i inconcret, que deixa a la bona voluntat d'indústries i cadenes de distribució el compliment dels compromisos adquirits.

  • Primer any d’aplicació de la nova PAC

La sol·licitud única  2015 ha estat la primera d’aplicació de la recent reforma de la PAC. A partir d’ella, s’està procedint a l’assignació dels nous drets de pagament bàsic als beneficiaris que així ho han sol·licitat i compleixen les condicions exigides. De les 840.000 sol·licituds de drets de pagament bàsic en l’àmbit estatal, s’espera que finalment s’assignin drets a uns 820.000 beneficiaris.

Si tenim en compte que en els anys anteriors a la Reforma de la PAC, els beneficiaris a l’Estat ascendien a 910.000, la reducció en el nombre de perceptors és d’uns 90.000 i ens segueix situant molt per sobre dels nostres socis europeus, com França i Alemanya, on els beneficiaris de la PAC sumen uns 350.000.

Això resulta molt decebedor després de l'intens debat que en el marc de l’aplicació de la Reforma de la PAC a Espanya s’ha plantejat sobre la figura de l’agricultor actiu i l’activitat agrària. Des de JARC-COAG, sempre vam considerar insuficient el percentatge del 20% d’ingressos procedents de l’activitat agrària que es recull en la definició d’agricultor actiu, entenent que la condició d’agricultor exigeix uns compromisos de naturalesa econòmica majors pel que proposàvem utilitzar la figura vigent d’agricultor professional.

  • Impacte del veto rus

Els agricultors i ramaders espanyols han pagat un any més la factura d’una crisi geopolítica. La pròrroga d’un any del veto rus als aliments peribles procedents de la Unió Europea, anunciada al juny de 2015 per Vladimir Putin, ha influït sobretot en les cotitzacions de fruites d'os i porcí. La incertesa va provocar l’enfonsament dels preus de paraguaians per sota de costos, i en altres productes, cas del meló i la síndria, on els preus es van situar durant bon part de la campanya d’estiu per sota del llindar de rendibilitat (0,18 €/Kg, mentre que els costos de producció mitjans se situen en 0,20 €/kg).

En porcí, els ramaders acumulen des d’agost una caiguda del 25% en el preu del porc viu. El preu ha caigut per sota de l’euro (0,96 €/Kg), mentre que els costos se situen en 1,12 €/kg. Aquesta situació suposa una pèrdua de 3.800 €/setmana en una explotació mitjana.

  • Sentència del Tribunal de la UE que anul·la l’acord agrícola amb el Marroc

Després de la publicació oficial, JARC-COAG ha demanat per carta al Govern de l’Estat, partits polítics i europarlamentaris espanyols que engeguin una ofensiva diplomàtica a Brussel·les per demanar la suspensió cautelar de l’acord de lliure comerç agrícola amb el Marroc, en la línia que planteja el Tribunal de Justícia de la UE.

La sentència destaca que l’acord no garanteix el desenvolupament de la població sahrauí i a més, segons ha acreditat el Front Polisari, beneficia exclusivament a grans corporacions estrangeres que produeixen per a l’exportació, exhaurint els recursos naturals de la zona. La Comissió i el Consell de la Unió Europea no només no vetllen pels interessos dels agricultors europeus, sinó que en els seus acords de lliure comerç es desentenen també dels drets fonamentals de la població autòctona.

  • Pèrdues per sequera i altes temperatures a la tardor-hivern

Preocupació en el camp per la sequera i per les temperatures anormalment altes per a l’últim trimestre de l’any. Si continua el clima actual, pot haver-hi minvaments importants en cereals, oleaginoses i hortalisses d’hivern.  


Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat