JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

23/12/2015 - El Cadastre es compromet a revisar individualment les valoracions desmesurades de les construccions d’ús agrari situades en sòl rústic

    Reunió amb Direcció General del Cadastre

Reunió de JARC-COAG amb la Directora General del Cadastre (Ministeri Hisenda)

  • El President de JARC-COAG, Francesc Boronat, s'ha reunit amb la Directora General del Cadastre per traslladar-li directament el perjudici que la nova valoració cadastral suposa als pagesos i ramaders.
  • La representant del Ministeri d'Hisenda s'ha compromès a revisar de forma individual la valoració de les explotacions que ho sol·licitin, assegurant-se que la quantia establerta respongui a la situació actual de l’explotació .
  • L’organització agrària continuarà les reunions de treball amb representants dels Ajuntaments per demanar-los màxima prudència i responsabilitat en el moment d’establir els coeficients dels tributs que prenen com a base aquesta nova valoració, ja que el sector no està en condicions d’assumir una major pressió impositiva.

El president de l’organització agrària catalana JARC-COAG, Francesc Boronat, s'ha reunit a Madrid amb la Directora General del Cadastre, la Sra. Belén Navarro, per traslladar-li directament l'important perjudici que suposa per als pagesos i ramaders catalans la modificació de la valoració cadastrals de les construccions d’ús agrícola i ramader situades en sòl rústic.

JARC-COAG porta temps denunciant aquesta situació, ja que la nova valoració de les construccions comporta un desmesurat augment de diversos tributs relacionats (IBI o l'impost sobre transmissions patrimonials) totalment inassumible pels pagesos i ramaders, que en molts casos, es veuen obligats a vendre els seus productes a un preu situat sota el cost de producció.

Els representants del Cadastre s’han sensibilitzat amb la problemàtica quan s'ha analitzat conjuntament l'impacte de casos reals, com el d’una granja de conills d’unes 840 mares, que ha vist com el seu valor cadastral s’incrementava un 38.859%.

Finalment els representants del Cadastre s’han compromès a revisar individualment totes les valoracions que els pagesos i ramaders considerin desmesurades, valorant la documentació aportada en relació als diferents paràmetres tinguts en compte per al càlcul (antiguitat de la construcció, ús actual, valor de mercat, superfície dedicada a construccions improductives, etc). També revisaran els criteris de valoració generals que JARC-COAG consideri que no responen a la realitat del sector.

El president de JARC-COAG anuncia que continuaran mantenint reunions de treball amb representants dels Ajuntaments, per demanar-los màxima prudència i responsabilitat en el moment d’establir els coeficients dels tributs que prenen com a base aquesta nova valoració, ja que el sector no està en condicions d’assumir una major pressió impositiva.


Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat