JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

17/12/2015 - JARC-COAG anirà al Ministeri d'Hisenda per aturar la injusta valoració cadastral de les construccions agràries

    Reunió amb la subdelegada del Govern de l'Estat a Catalunya

Veure més informació:

Reunió amb la subdelegada del Govern de l'Estat a Catalunya

  • Representants de l’organització agrària s’han reunit amb la Delegada del Govern de l'Estat a Catalunya i el representant estatal a Girona, i ho faran la setmana vinent amb membres del Ministeri d'Hisenda i de la Direcció del Cadastre a Madrid.
  • L’entitat agrària continua argumentant que cal establir uns criteris de valoració específics per les construccions agràries. Injustament s’estan equiparant a les industrials, provocant un increment inassumible dels tributs establerts amb aquesta base (IBI, transmissions patrimonials, successions, etc).
  • L’organització agrària exposa que moltes construccions agràries no son directament productives o la rendibilitat econòmica és molt més baixa, i mostra que els increments estan sent, per exemple, d’un 38.859% en una explotació de conill i d’un 5.485% en una de porc. 

El president de JARC-COAG Catalunya, Francesc Boronat, acompanyat del president de l’organització agrària a Girona, Joaquim Suñer, s’han reunit amb la Delegada del Govern de l'Estat a Catalunya, la senyora María de los Llanos de Luna, i el Subdelegat del Govern a Girona, el senyor Juan Manuel Sánchez-Bustamante, per exposar la important problemàtica generada per la modificació de la valoració cadastral de les construccions agràries situades en sòl rústic. L’actualització fa que les parcel·les multipliquin desenes o centenars de cops el seu valor, amb el conseqüent impacte a nivell d’IBI, l’impost de transmissions patrimonials, o la possibilitat d’accedir a beques d’estudi, entre d’altres.

La Delegada del Govern ja ha traslladat els arguments de l’organització agrària a la Directora General del Cadastre, i també ho remetrà al Ministre d'Hisenda, com un pas previ a la reunió que JARC-COAG mantindrà la setmana vinent amb ambdós organismes a Madrid.

JARC-COAG demana que s’aturin les desmesurades valoracions cadastrals que penalitzen molt als pagesos i ramaders, i sol·licita l’aplicació de criteris específics i adequats per la valoració de les construccions agràries situades en sol rústic, perquè ara s’està equiparant el valor d’aquestes (coberts, magatzems, etc) a les industrials, quan moltes de les primeres no son directament productives o la rendibilitat econòmica és molt més baixa.

Per poder argumentar l'impacte de la nova valoració cadastral, que ara s’està aplicant i comunicant en molts municipis, JARC-COAG exposa que una granja de conills de tamany mig incrementa el seu valor cadastral en un 38.859% i una de porcí en un 5.485%.

Finalment, i mentre no s’aconsegueixi aturar aquestes injustes valoracions, l’organització agrària demana màxima prudència i responsabilitat als Ajuntaments en el moment d’establir els coeficients dels tributs que prenen com a base aquesta desmesurada valoració, instant-los a que apliquin el mínim possible. L’organització s’està reunint amb els diferents ens locals per a exposar-ho i arribar a acords.


Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat