JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

09/10/2015 - JARC-COAG Girona s'oposa al nou criteri de valoració cadastral de les construccions d'ús agrícola i ramader

Veure més informació:

Roda de Premsa d'en Joaquim Suñer, president de l'organització agrària a Girona

  • Injustament, s’està equiparant el valor de les construccions d’ús agrari (coberts, magatzems, etc) a les industrials, quan moltes de les primeres no son directament productives o la rendibilitat econòmica és molt més baixa.

 

  • L’organització agrària posa com a exemple, que una explotació de conills de tamany mig incrementa el seu valor cadastral en un 38.859% i una de porcí en un 5.485%. Això pot comportar un augment important de l'IBI, en funció del coeficient que vulguin aplicar els Ajuntaments, que pot ser del 0 fins al 0,8%, i també afectarà a l'impost sobre transmissions patrimonials.

 

  • El canvi de criteri es va establir en una modificació de la Llei estatal de Cadastre del 2012, i ara s’està comunicant els nous valors a alguns pagesos i ramaders de diferents municipis en què s’està actualitzant.

 

  • JARC-COAG demana al Cadastre que l’aturi fins que no s’hagi establert un criteri correcte de valoració d'aquest tipus de construccions. I mentre no s’aconsegueixi parar-ho, demana màxima prudència i responsabilitat als Ajuntaments en el moment d’establir els coeficients dels tributs que prenen com a base aquesta desmesurada valoració.

 

 

Aquest matí, el president de JARC-COAG a Girona, Joaquim Suñer, acompanyat d’en Josep Bou, membre de la Junta d’aquesta organització agrària a la província, han exposat als mitjans de comunicació l’augment desmesurat del valor cadastral de les construccions d’ús agrícola i ramader situades en sòl rústic que actualment s’està produint, oferint-los exemples reals del seu impacte.

 

Els representants de JARC-COAG demanen al Cadastre que aturi aquestes revaloritzacions, ja que poden comportar un important augment de diversos tributs relacionats (IBI o l'impost sobre transmissions patrimonials), totalment inassumible per als pagesos i ramaders.

 

L'increment del valor cadastral es produeix pel fet que ara s’està equiparant, injustament, el valor de les construccions d’ús agrari (coberts, magatzems, etc) a les industrials, quan moltes de les primeres no son directament productives o la rendibilitat econòmica és molt més baixa. Aquest canvi de criteri deriva de la modificació de la Llei estatal de Cadastre publicada el 2012 (Llei 16/2012). La problemàtica ha sortit a la llum ara, que s’està comunicant els nous valors cadastrals a pagesos i ramaders dels municipis en què s’està actualitzant.

 

Per poder valorar millor l'impacte real de la modificació normativa, han indicat que una granja de conills de tamany mig, d’unes 840 mares, incrementa el seu valor cadastral en un 38.859% i una de porcí en un 5.485%. Aquest fet, que podria semblar positiu en cas de voler-la vendre, ara per ara només pot comportar un augment important de l'IBI, en funció del coeficient que apliqui l'Ajuntament del municipi en que està situada, que pot estar entre el 0 i el 0,8%.

 

JARC-COAG demana al Cadastre aturat les revisions cadastrals fins que no s’hagi establert un criteri correcte de valoració de les construccions d’ús agrícola i ramader situades en sòl rústic. Consideren que a part de no equiparar-les injustament a les construccions industrials, també cal diferenciar que no pot mesurar-se igual la nau on estan els animals, que el cobert on es guarda el menjar o el magatzem per la maquinària.

 

Finalment, recorda que alguns productors, com és el cas dels de conills, porten molts mesos venent el seu producte per sota dels costos de producció, i per tant, està clar que augmentar-los les càrregues impositives agreujarà la seva situació econòmica. Malgrat servir d’exemple, els representants de JARC-COAG no volen centrar la problemàtica només en el sector del conills, ja que aquesta incorrecta valoració afectarà negativament a tots els pagesos i ramaders, que en el millor dels casos, tenen la renda congelada de fa anys.

 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat