JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

23/09/2015 - JARC-COAG no subscriu l’acord proposat pel Ministeri d'Agricultura perquè no estableix cap millora concreta respecte al preu a pagar als productors

    Reunió sectorial llet a COAG amb representants de diferents CCAA

Veure més informació:

  • Reitera que una declaració de bones intencions no és suficient per resoldre la situació.
  • A més, els ajuts plantejats per l'Estat espanyol i Europa pretenen tallar una hemorràgia amb una "tirita". Volen un canvi clar en les regles del joc, no només ajuts directes de forma temporal, i només per a uns quants ramaders. Això no resoldrà el problema i crearà més desigualtats competitives entre productors.

Roser Serret, cap sectorial de vaquí de llet de JARC-COAG ha donat suport als representant de COAG en una roda de premsa convocada avui a Madrid. En la mateixa s’ha anunciat que no subscriuen l’acord que avui signa la Ministra d'Agricultura amb representants de la industria, la distribució, cooperatives i ASAJA.

Consideren que el Ministeri proposa un text "còmode" per la indústria i per la distribució, on no es concreten els compromisos que ells haurien d’assumir. L’acord és massa genèric i no estableix cap referència clara i definitiva respecte a la millora dels preus de la llet per als productors.

Les propostes de millora de JARC-COAG passarien per:

1. Atorgar més seguretat jurídica al productor dins la cadena alimentaria.

2. Crear una nova cadena de valor, una nova distribució dels marges, i aconseguir que els beneficis arribin al productor. El risc comercial no pot recaure només, o principalment, en el ramader. No es pot continuar permetent que la indústria o la distribució mantinguin el seu marge "menjant-se" el del productor, està clar, que aquesta no és una opció de futur per al ramader.

3. Aconseguir que l'AICA (Agència d'Informació i Control Alimentaris), organisme que depèn del Ministeri d'Agricultura, i el Govern català vetllin pel correcte funcionament de la cadena alimentaria, sancionant les conductes abusives (tots els abusos de posició dominant en les negociacions comercials).

La responsabilitat de les Administracions no s’acaba en el seu paper d’interlocutors entre parts, sinó que han de garantir el compliment de la legalitat, i defensar també el sector productiu, clarament més desprotegit.

4. "Convidar" a productors a crear supraestructures (OP) sense avaluar com seria el sector si es fes el que toca per resoldre la problemàtica, i sense analitzar si l’agrupament, ara com ara, és possible o realment pot millorar la situació dels productors, els sembla posar "més pressió" als productors perquè els altres no hagin de fer res.

5. Definir el que es considera com a “llet tipus”, per evitar que es paguin preus ruïnosos als productors excusant-se en una diferenciació de qualitats possiblement inexistent.

Respecte els ajuts que estan plantejant l'Estat espanyol i la Comunitat europea, JARC-COAG considera que no es pot tallar una hemorràgia amb una "tirita". Volen un canvi clar en les regles del joc, no només ajuts directes de forma temporal i només per a uns quants productors. Això no resoldrà el problema i crearà més desigualtats competitives entre ramaders.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat