JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

10/09/2015 - JARC-COAG no subscriurà l’acord proposat pel Ministeri d'Agricultura a productors, indústria i distribució en els termes actuals

    Vaques

Veure més informació:

Volem un acord que garanteix preus dignes per als productors de llet

  • No estableix cap millora concreta respecte al preu a pagar als productors.
  • Una declaració de bones intencions no és suficient per resoldre la situació.

Aquesta tarda, després d’una llarga reunió iniciada a les 10:30 hores entre la Ministra d'Agricultura, els representants dels productors (entre els quals estava COAG, organització agrària estatal a la qual pertany JARC), i representants de la distribució i de la indústria, JARC-COAG anuncia que, per ara, no subscriurà la proposta d’acord per al sector làctic.

La signatura d'aquest acord, en cas de produir-se, seria d’aquí a uns dies, però l’organització agrària, inicialment no l’ha acceptat pels següents motius:

  • Cal una major concreció per part de la indústria i la distribució respecte als compromisos a adquirir. El text proposat és massa genèric i no estableix cap referència clara i concreta respecte a la millora dels preus de la llet per als productors.
  • Per determinar conductes abusives dins la cadena alimentària o per determinar un preu digne per als productors, s’ha passat d’utilitzarcom areferència el concepte “costos de producció” (usat en el document inicialment lliurata lesorganitzacions el passat 18 d’agost) a utilitzar el terme “sostenibilitat”, sense fer-ne cap definició clara del que s’entén per “sostenibilitat” de la cadena làctia. Així, resulta impossible verificar a curt termini la "bona voluntat"  de la industria i la distribució.

Les propostes de millora de JARC-COAG al text proposat pel Ministeri passarien per:

1. Definir el que es consideracom a“llet tipus”, per evitar que es paguin preus ruïnosos als productors excusant-se en una diferenciació de qualitats possiblement inexistent.

2. Atorgar més seguretat jurídica al productor dins la cadena alimentaria.

3. Crear una nova cadena de valor, una nova distribució dels marges, i aconseguir que els beneficis arribin al productor.

4. Aconseguir que l'AICA (Agència d'Informació i Control Alimentaris) i el Govern català sancionin la venda a pèrdues, així com els abusos de posició dominant en les negociacions comercials.

L'AICA, és un organisme que depèn del Ministeri, i que ha de vetllar pel correcte funcionament de la cadena alimentaria, sancionant les conductes abusives i contràries a la Llei per la Millora del Funcionament dela Cadena Alimentàriai la Llei de la competència.

Per arribar a un acord és necessari poder comprovar, de manera immediata, el compromís de la indústria i la distribució a través de gestos concrets, i molta més determinació i concreció per part del Ministeri d'Agricultura respecte al seu suport (no només l'econòmic, determinant quin serà repartiment dels ajuts establerts per la Comissió europea).

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat