JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

02/09/2015 - El MAGRAMA manté una retallada del 23% en el suport a la contractació d’assegurances agràries respecte el 2011

    Afectació fruiters Albesa

Veure més informació:

Valoració pressupost Ministeri Agricultura 2016: Molt negatiu en aspectes IMPRESCINDIBLES per als productors professionals

  • Aquesta contínua disminució del recolzament públic ha suposat un augment inassumible de la pòlissa a pagar pel productor, i per tant, la inevitable caiguda en la contractació d’assegurances agràries. De 2011 a 2013, darrer any amb dades oficials, 127.000 explotacions s’han vist obligades a deixar d’assegurar la seva producció, havent d’assumir un risc empresarial molt important.

 

  • JARC-COAG destaca també que l'Estat espanyol aportarà només 60 M€ al Programa de Desenvolupament Rural català que finalitza el 2020 (PDR), xifra que suposa una reducció del 74% respecte al que hi dedicà durant el període anterior (2007-2013). Aquesta retallada injustificable, afectarà negativament el recolzament d’aspectes imprescindibles per la subsistència del sector: incorporació de joves, inversions i suport a les pràctiques agroambientals establertes a Europa.

 

  • L’organització agrària continuarà reclamant directament al Ministeri d'Agricultura més suport econòmic per aquests aspectes claus per al sector agrari català.

JARC-COAG denuncia que el pressupost del Ministeri d'Agricultura per al 2016 torna a posar sobre la taula l'incorrecta priorització dels recursos públics, ja que mostra una clara retallada del suport adreçat als pilars del sector agrari: ajudes incloses dins el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) i el recolzament per la contractació d’assegurances agràries.

L’organització agrària catalana afirma que no deixarà de reclamar directament al MAGRAMA, gràcies a la seva pertinença a COAG, que augmenti el suport al PDR català, ja que, la retallada del 74% de l’aportació estatal no te cap justificació. L'Estat espanyol només destinarà 60 M€ als ajuts per al desenvolupament rural català fins el 2020, mentre que durant el període 2007-2013 aportà 230 M€. Aquesta important reducció perjudicarà la necessària incorporació de joves al sector agrari professional, les inversions per fer viables les explotacions, i el suport per cobrir l’augment de costos de producció derivats de les pràctiques agroambientals definides a nivell europeu.

D’altra banda, en Francesc Boronat, president de JARC-COAG Catalunya, lamenta que el pressupost del Ministeri d'Agricultura per al 2016 mantingui una reducció del 23% en el suport econòmic per la contractació d’assegurances respecte al 2011. Malgrat haver augmentat un 5% l'import del 2015, aquesta disminució del suport públic ha comporta un encariment excessiu de les pòlisses que han de pagar els productors, i per tant, l'inevitable disminució en la contractació de les mateixes, veient-se obligats a assumir encara un major risc empresarial. Segons les darreres dades oficials publicades per a tot l'Estat espanyol, de 2011 a 2013 s’han formalitzat 127.000 pòlisses menys, passant de582.000 a 455.000.

JARC-COAG continuarà reivindicant una correcta priorització dels diners públics per contribuir a aconseguir un sector agrari competitiu, sobre la base de sostenibilitat ambiental, però també econòmica. Demanen responsabilitat a l'Estat espanyol, perquè si no destina els diners que cal al que és realment important, perjudica greument als pagesos i ramaders catalans, i evidentment a la resta de la població, ja que no es fa una gestió eficient dels recursos econòmics. 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat