JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

02/07/2015 - Sóc pagès, ni científic, ni polític, i procuro no ser demagog! Article d'opinió del cap sectorial d'herbacis de JARC-COAG, Lluís Viladrich

    Lluís Viladrich, cap sectorial de cultius herbacis de JARC-COAG

Veure més informació:

Benvolguda Maria Rovira, responsable d’urbanisme d'Unió de Pagesos, veig que no segueix gaire els posicionaments de la nostra organització, ja que fa molts anys que som crítics amb la hipòcrita actitud dels polítics europeus respecte els transgènics.A JARCconsiderem injustificable que autoritzin importar 45 varietats vegetals modificades genèticament per produir pinso i altres aliments, però només permetin conrear-ne una a Europa. Entenc que no pugui estar al dia de les nostres opinions, som pagesos i hem de treballar, no podem seguir tot el que diuen els companys d’altres organitzacions agràries, altra feina tenim! El que és una mica preocupant és el seu desconeixement respecte el posicionament públic de l’organització que representa, que recentment ha indicat que el panís modificat genèticament és una alternativa per algunes zones de Catalunya.

Aquest text no pretén convèncer-la a vostè, ni a ningú, sobre si cal o no conrear transgènics a Catalunya, penso que seria perdre el temps, ja que no soc expert en la matèria, i per tant deixo els arguments científicsa lespersones i organitzacions que en saben. Però, per al·lusió directa a la nostra organització en el seu article d’opinió, publicat recentment per alguns mitjans de comunicació, aprofitaré per aportar quatre dades que penso ha obviat en el seu text.

Quan vostè parla de que els transgènics malmeten el planeta, la veritat és que li demanaria que em faci arribar els estudis, amb rigor científic, que ho fonamenten, perquè li asseguro que trauré temps per llegir-los. A falta d’aquests, el que tinc clar és que a Europa, l'EFSA, la màxima autoritat científica que dictamina objectiva i independentment sobre els possibles riscos de conrear o no una varietat OMG, ha emès dictàmens favorables per cultivar altres varietats transgèniques que després, els polítics, per motius possiblement econòmics, han aturat. Per cert, parlant d’estudis,  sap que l'IRTA, la Universitat de Girona iel DAAM, han participat en un projecte europeu anomenat PRICE, en els resultats del qual s’afirma que la coexistència entre el cultiu de panís transgènic i el convencional és ben possible, evitant la pol·linització creuada! Això si que deu deixar-la estorada, no?

Abans de seguir, vull dir-li que coincidim en un punt. Jo tampoc vull estar sotmès al que vostè qualifica com esclavatge, quan parla d’haver de pagar per l’ús de les llavors transgèniques. De totes maneres, em molesta que estigui obviant que actualment els pagesos també hem de pagar per conrear amb llavors convencionals o per plantar varietats de fruiters, vinya o fruita seca, per citar altres conreus. Mal que ens pesi, aquestes son les regles del joc, i per tant, usar aquest argument és tergiversarla realitat. Pucarribar a entendre que els veïns francesos ho facin, ja que ells son els principals productors europeus de panís, i tenen la sort de no haver de combatre les plagues que tenim aquí. Per tant, és comprensible que protegeixin els seus interessos econòmics amb discursos demagògics, però vostè a qui representa? Li asseguro que als productors que durant anys han hagut de fer front al taladre, no!

Lluny de voler centrar el discurs en l’obvietat de que els OMG son efectius per combatre certes plagues, voldria destacar que la única varietat de panís transgènic autoritzada a Europa ens ha permès fer-ho disminuint l’ús de productes fitosanitaris i el trànsit de la maquinària necessària per aplicar-los, aspectes que també incideixen en el medi. I a sobre, hem augmentat la rendibilitat entre un 10 i un 15%. Estorada, no?

Altres dades que m’agradaria compartir amb vostè son les següents: s’estima que d’aquí a 20 anys faltarà menjar per alimentar gran part d’una població mundial creixent, mentre que la superfície agrícola disminueix per processos de desertització o construcció d’infraestructures, entre d’altres. Davant aquest fet, creu que ens podem permetre el luxe d’obviar una eina que possibilita una major capacitat de produir aliments en condicions més incertes o dures?

També m’agradaria recordar-li que a Catalunya som deficitaris en proteïna i olis vegetals, i per tant, perquè els nostres companys ramaders puguin alimentar els seus animals, hem d’importar colza i soja, que en un 90% dels casos és OMG. Això suposo que tampoc no li deu semblar adequat, no?

I per acabar, fer un seguit de reflexions: sap que la roba de cotó que molts portem, probablement, està feta amb cotó transgènic, que la base de la insulina és un transgènic, i, si no tinc mal entès, hi ha científics que estan treballant per aconseguir una vacuna contra l'Ebola a partir d’una espècie vegetal modificada. Aquesta darrera informació no li puc assegurar, ho sento, soc pagès, ni científic, ni polític! Jo només procuro disposar de les eines que puguin millorar la meva activitat professional de forma sostenible, procurant deixar de banda discursos demagògics sobre transgènics o política.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat